SLI ER MERE END BLOT FORSINKET UDVIKLING AF SPROGLIGE FÆRDIGHEDER

Forfattere

  • Lone Sundahl Olsen Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
  • Kristine Jensen de López Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Nøgleord:

Udviklingspsykopatologi, Specifik sprogforstyrrelse (SLI)

Resumé

Danske børn, der opvokser med en specifik sprogforstyrrelse (SLI), har hidtil ikke været udforsket. I følgende artikel præsenterer vi først en introduktion til de kendte karakteristika for en sprogforstyrrelse. Vi gennemgår derefter forskningslitteratur, som påpeger muligheden af, at børn, der opvokser med en sprogforstyrrelse, ikke kun har problemer med at tilegne sig sprog, men også har problemer med arbejdshukommelsen. Netop problemer med arbejdshukommelsen er for nylig foreslået som en mulig klinisk markør for SLI. I alt 36 børn i alderen 6;5 mdr. deltager i studiet; 18 børn som er henvist pga. sprogproblemer og 18 typisk udviklende alders-matchende (TU) børn. Alle børnene blev undersøgt via en række sproglige og kognitive opgaver; ekspressivt ordforråd (Viborg), Test of Receptive Grammar-2, via nonverbale IQ opgaver (billedudfyldning og terningmønster), samt via en række arbejdshukommelsesopgaver (talspændvidde og Competing Language Processing Task (CLPT)). Resultaterne viser, at SLI-børnenes præstation ved de sproglige opgaver som forventet var lavere end for den alders-matchede gruppe. Deres præstation ved nonverbale IQ-test og to af arbejdshukommelsesopgaverne (talspændvidde og sandt/falsk-delprøven af CLPT’en) var ikke signifikant anderledes end for den aldersmatchede kontrolgruppe. Derimod var der en signifikant forskel mellem gruppernes præstation på genkaldelsesdelen af CLPT’en, hvor de typisk udviklende børn var bedre end SLI-børnene. Vi fandt endvidere signifikante associationer mellem den typisk udviklende gruppes præstation på TROG -2 og talspændvidde, men ikke-signifikante associationer for SLI-gruppen. Omvendt fandt vi signifikante associationer mellem TROG -2 og CLPTgenkaldelse for SLI-gruppen, men ikke for TU-gruppen. Denne disassociation giver støtte til nyere forskning, som påpeger, at SLI-børn har problemer med nogle dele af arbejdshukommelsen. Resultaterne diskuteres i forhold til forskellige typer psykologisk intervention over for gruppen af børn med SLI.

Forfatterbiografier

Lone Sundahl Olsen, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lone Sundahl Olsen, cand.psych., ph.d.-stipendiat, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Kristine Jensen de López, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Kristine Jensen de López er lektor i udviklingspsykologi ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet og leder af forskningsenheden CPU.

Downloads

Publiceret

2010-12-31

Citation/Eksport

Sundahl Olsen, L., & Jensen de López, K. (2010). SLI ER MERE END BLOT FORSINKET UDVIKLING AF SPROGLIGE FÆRDIGHEDER. Psyke & Logos, 31(2), 20. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8471