Udviklingspsykopatologien og den transaktionelle udviklingsmodel introduceret og diskuteret i relation til tidlig udvikling og risiko

Forfattere

  • Mette Skovgaard Væver Universitetets psykologiske klinik, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Nøgleord:

Udviklingspsykopatologi, Den transaktionelle udviklingsmodel, Spæd- og småbørnsområdet

Resumé

Denne artikel giver en generel introduktion til basale begreber og antagelser fra udviklingspsykopatologien. Artiklen præsenterer også den transaktionelle udviklingsmodel, som er central for den forståelse af udviklingsprocesser – både sunde og patologiske, der gør sig gældende inden for udviklingspsykopatologien. Begreberne og modellen eksemplificeres og diskuteres primært i relation til undersøgelser og viden fra spæd- og småbørnsområdet vedrørende tidlig udvikling og risiko. Afslutningsvis belyser artiklen, hvordan udviklingspsykopatologien og den transaktionelle udviklingsmodel kan fungere som en konstruktiv forståelsesramme for tidlige forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Der peges på, at den kliniske forskning i behandling og forebyggelse kan give indsigter, som kan bidrage til nye teoretiske fremskridt og forståelse af psykiske lidelsers ætiologi og patogenese ad psykiske vanskeligheder.

Forfatterbiografi

Mette Skovgaard Væver, Universitetets psykologiske klinik, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Mette Skovgaard Væver, ph.d., lektor i klinisk børnepsykologi, Universitetets psykologiske klinik, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Downloads

Publiceret

2010-12-31

Citation/Eksport

Skovgaard Væver, M. (2010). Udviklingspsykopatologien og den transaktionelle udviklingsmodel introduceret og diskuteret i relation til tidlig udvikling og risiko. Psyke & Logos, 31(2), 21. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8474