ADHD: EN NEUROBIOLOGISK FORSTYRRELSE?

Forfattere

  • Thomas Habekost Københavns Universitet

Nøgleord:

Udviklingspsykopatologi, ADHD, Neurobiologi

Resumé

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en af de mest omdiskuterede børnepsykiatriske forstyrrelser. Det er især kontroversielt, om ADHD kan betragtes som en hjerneforstyrrelse. Artiklen beskriver udviklingen i den psykologiske forståelse af ADHD og giver en oversigt over tre centrale forskningsområder, hvor forstyrrelsens neurale grundlag er blevet undersøgt. Dette drejer sig om (a) hjernens anatomiske struktur og funktionelle aktivitetsmønster, (b) hjernens biokemi, herunder effekterne af farmakologisk behandling og (c) forstyrrelsens ætiologi, specielt dens genetiske basis. Hvert af disse forskningsområder har leveret betydelig evidens for, at ADHD er en forstyrrelse med væsentlige neurobiologiske komponenter. De neurovidenskabelige fund er dog blandede, og mange detaljer er fortsat uklare. Desuden er det tydeligt, at det neurobiologiske perspektiv på ADHD må suppleres med psykologiske og sociologiske forståelsesvinkler.

Forfatterbiografi

Thomas Habekost, Københavns Universitet

Thomas Habekost, adjunkt, ph.d., Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Downloads

Publiceret

2010-12-31

Citation/Eksport

Habekost, T. (2010). ADHD: EN NEUROBIOLOGISK FORSTYRRELSE?. Psyke & Logos, 31(2), 21. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8479