Angstlidelser hos børn i et udviklingspsykopatologisk perspektiv – implikationer for behandling

Forfattere

  • Louise Anker Munk Københavns Universitet
  • Barbara Hoff Esbjørn Københavns Universitet
  • Maja Tyle Københavns Universitet
  • Helle Dittmann Københavns Universitet
  • Inger Poulsen Dutton Københavns Universitet
  • Ingrid Leth Københavns Universitet

Nøgleord:

Udviklingspsykopatologi, Angstlidelser

Resumé

Hvorfor udvikler nogle børn angst, mens andre børn kan møde verden uden angst? På trods af at angst er en naturlig og adaptiv del af ethvert barns udvikling, risikerer ca. 10 % af alle børn at udvikle en angstlidelse. Angsten bliver en lidelse, når den forstyrrer et barn i at udvikle sig gennem deltagelse i et alderssvarende børneliv. Gennem de seneste årtier er forskere i stigende grad begyndt at undersøge, hvilke faktorer der har indflydelse på udviklingen og vedligeholdelsen af angst. På baggrund af et udviklingspsykopatologisk perspektiv har man udviklet modeller, der søger at indfange kompleksiteten i angstlidelserne. Heri indgår barnets genetiske dispositioner, det tidlige samspil med forældre, negative livsbegivenheder, emotionsregulering, indre kognitive mekanismer som opmærksomhedsbias og fortolkning af omverdenen samt aktuelle familiemønstre. I artiklen gives et kort review af de væsentligste risikofaktorer, som man via forskning ved er særlig betydningsfulde for udvikling og vedligeholdelse af angst i barndommen, og det diskuteres, hvilke implikationer denne viden bør få for behandling af børn med angst.

Forfatterbiografier

Louise Anker Munk, Københavns Universitet

Louise Anker Munck, cand.psych., Københavns Universitets Psykologiske Klinik

Barbara Hoff Esbjørn, Københavns Universitet

Barbara Hoff Esbjørn, ph.d., adjunkt, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Maja Tyle, Københavns Universitet

Maja Tyle, cand.psych., Copenhagen Child Anxiety Project, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

 

Helle Dittmann, Københavns Universitet

Helle Dittmann, specialpædagog og psykoterapeut, Københavns Universitets Psykologiske Klinik

 

Inger Poulsen Dutton, Københavns Universitet

Inger Poulsen Dutton, socialrådgiver og psykoterapeut, Københavns Universitets Psykologiske Klinik

 

Ingrid Leth, Københavns Universitet

Ingrid leth, cand.psych., Lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Downloads

Publiceret

2010-12-31

Citation/Eksport

Anker Munk, L., Hoff Esbjørn, B., Tyle, M., Dittmann, H., Poulsen Dutton, I., & Leth, I. (2010). Angstlidelser hos børn i et udviklingspsykopatologisk perspektiv – implikationer for behandling. Psyke & Logos, 31(2), 18. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8478