AFFEKTREGULERING – HOLDING, CONTAINING OG SPEJLING

Forfattere

  • Signe Holm Pedersen Institut for Psykologi, Københavns Universitet
  • Susanne Lunn Universitetets Psykologiske Klinik, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
  • Stig Bernt Poulsen Universitetsklinikken, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Nøgleord:

Udviklingspsykopatologi, Affektregulering

Resumé

Gergely og kollegaers ”Social biofeedback theory of parental affect mirroring” er ifølge forfatterne selv en form for operationalisering af de klassiske psykoanalytiske begreber holding, containing og spejling. I denne artikel undersøges, i hvor høj grad den sociale biofeedbackteori om affektregulering rent faktisk kan siges at være en specifikation af disse begreber. Det konkluderes, at begreberne, på trods af ligheder på et deskriptivt plan, udspringer af teorier med forskellige subjektopfattelser. En forståelse af affektreguleringsbegrebet som en konkretisering og specificering af de klassiske begreber reducerer herved kompleksiteten af både affektreguleringsforståelsen og af de klassiske begreber.

Forfatterbiografier

Signe Holm Pedersen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Signe Holm Pedersen, cand.psych., ph.d. og post doc ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Susanne Lunn, Universitetets Psykologiske Klinik, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Susanne Lunn, lektor ved Universitetets Psykologiske Klinik, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Stig Bernt Poulsen, Universitetsklinikken, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Stig Poulsen er cand.psych., ph.d. og lektor ved Universitetsklinikken, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Downloads

Publiceret

2010-12-31

Citation/Eksport

Holm Pedersen, S., Lunn, S., & Poulsen, S. B. (2010). AFFEKTREGULERING – HOLDING, CONTAINING OG SPEJLING. Psyke & Logos, 31(2), 25. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8475