Pigerne stikker af fra drengene i karakterer til den fællesfaglige prøve

Forfattere

  • Lars Brian Krogh
  • Alexander Secher
  • Johanne Fyhn Elgaard
  • Peer Daugbjerg

Resumé

Pigerne høster meget højere karakterer end drengene i den nye fælles prøve i naturfagene, også markant højere end i den tidligere praktiske prøve i fysik/kemi. I denne artikel bruger vi omfattende surveydata fra vores prøvefølgeforskning til at afdække, om denne bias skyldes forskelle i oplevelsen af den fællesfaglige undervisning og i motivation for den nye naturfaglige undervisning. Undersøgelsen peger på, at forklaringen snarere skal søges i den prøveforberedende periode, selve prøven og/eller bias i lærerforventninger. Med inddragelse af selvreguleringsteori formuleres derfor en række forklarende hypoteser, som holdes op imod kvalitativ empiri fra følgeforskningen. Afslutningsvis diskuteres de mest relevante konsekvenser for praksis.

Publiceret

2021-03-05

Citation/Eksport

Krogh, L. B., Secher, A., Elgaard, J. F., & Daugbjerg, P. (2021). Pigerne stikker af fra drengene i karakterer til den fællesfaglige prøve. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2021(1), 21. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/125070

Nummer

Sektion

Artikler