Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af manuskript

Som en del af manuskriptprocessen skal forfattere afkrydse, at deres manuskript overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptet er skrevet i  denne artikelskabelon (Word) og følger instrukserne i skabelonen. Alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst. Illustrationer og figurer er også indsendt som supplerende filer i høj opløsning.
  • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der undergår peer review, dvs. et artikelmanuskript, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.
  • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.

Retningslinjer for forfattere

Vigtig meddelelse: MONA bruger endnu ikke systemet her til indsendelse af manuskripter. Manuskriptfiler bedes indsendt som vedhæftning til en almindelig mail til mona@ind.ku.dk. Læs først nedenstående retningslinjer. Se også http://ind.ku.dk/mona/manuskripter.

Artikler skal være på mellem 3000 og 6000 ord og skal kunne placeres inden for en af de følgende kategorier:

  • Rapportering af forskningsprojekt
  • Introduktion til eller oversigt over didaktiske problemfelter
  • Formidling af udviklingsarbejde
  • Oversat udenlandsk artikel

Aktuel analyse opfylder sammme krav som en artikel, men er ikke genstand for peer review.

Litteraturanmeldelse eller -notits er på 2000-8000 anslag inkl. mellemrum.

Kommentarer til tidligere bragte artikler er på 3000-8000 anslag inkl. mellemrum.

 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Online-udgaven af tidsskriftet MONA behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn,
Tilhørsforhold
Land
E-mail adres­se
Brugernavn
Adgangskode

Vi deler ikke dine almindelige per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer de almindelige personoplys­nin­ger, så læn­ge tidsskriftet MONA er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt i MONAs redaktion til sta­ti­sti­ske analyser udelukkende til internt brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på mona@ind.ku.dk.