Redaktionsgruppe

Redaktører

Jens Dolin, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet (ansvarshavende)

Dorte Moeskær Larsen, Syddansk Universitet

Ole Goldbech

Sebastian Horst, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Magnus Boye Bang, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet