SUN-projektet: Skolebaseret udvikling af naturfag og kapacitet i gymnasiet

  • Lars Brian Krogh
  • Keld Nielsen
  • Nina Waaddegaard

Resumé

I artiklen beskrives det treårige udviklingsprojekt Skolebaseret Udvikling i Naturfag (SUN) som på samme tid har tilgodeset udvikling af konkret naturfagsundervisning og udvikling af de deltagende gymnasiers kapacitet til fremadrettet at tage hånd om egne naturfaglige udviklingsbehov. Vi beskriver det forskningsbaserede forløbsdesign med målrettede indsatser ift. naturfaglige udviklingsgrupper, fagteams, faglige koordinatorer og ledelse samt videregiver vore erfaringer på godt og ondt fra implementeringen. Endelig diskuterer vi kritiske lærestykker af relevans for fremtidige designere, afviklere eller brugere/rekvirenter af professionelle udviklingsforløb med tilsvarende ambitiøst dobbeltsigte, det være sig i gymnasiet eller grundskolen.

Publiceret
2019-09-05
Citation/Eksport
Krogh, L., Nielsen, K., & Waaddegaard, N. (2019). SUN-projektet: Skolebaseret udvikling af naturfag og kapacitet i gymnasiet. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2019(3), 21. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/115582
Sektion
Artikler