Kompetencebehov blandt naturfagslærere i grundskolen

  • Alexander Secher
  • Martin Foldager Hindsholm

Resumé

I foråret 2018 offentliggjorde VLAK-regeringen en ny national naturvidenskabsstrategi der blandt andet indeholder et ønske om fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere i naturfagene. Indeværende artikel gengiver centrale resultater fra den kortlægning af videns- og kompetencebehov blandt naturfagslærerne i grundskolen som Rambøll Management Consulting har gennemført i samarbejde med Københavns Professionshøjskole for Undervisningsministeriet. Baseret på et miks af kvantitative og kvalitative data centreret omkring naturfagslærernes eget perspektiv fremhæves det at der generelt er et behov for og efterspørgsel på fagdidaktisk kompetenceudvikling, ligesom undersøgelsen indikerer at der blandt lærere i natur/teknologi eksisterer et relativt stort behov for målrettet fagfaglig opkvalificering.

Publiceret
2019-12-05
Citation/Eksport
Secher, A., & Hindsholm, M. (2019). Kompetencebehov blandt naturfagslærere i grundskolen. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2019(4), 21. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/117296
Sektion
Artikler