Lærerstuderendes undervisning i modeller og modellering i praktikken – handlinger og udfordringer i et PCK-perspektiv

Forfattere

  • Lars Krogh
  • Pernille Andersen
  • Harald Brandt
  • Peer Daugbjerg
  • Martin Sillasen

Resumé

I dette casebaserede (N=29) studie har lærerstuderende i kontekst af deres praktik gennemført undervisning om modeller og modellering (M&M) i fagene fysik/kemi og biologi. Undervisningen er dokumenteret vha. lektionsplaner, videoklip og refleksioner. Empirien er analyseret mhp. at identificere typiske træk og udfordringer i de lærerstuderendes tidlige praksis. Cases er samtidig analyseret for tegn på M&M-PCK ud fra en nyudviklet analyseramme. Resultaterne peger på at de studerende har solid metamodelviden, og at de fortrinsvis baserer deres undervisning på formater som de kender fra læreruddannelsen. PCK-analysen indkredser dog samtidig en række udfordringer som har konsekvenser for arbejdet med M&M på læreruddannelsen.

Publiceret

2021-06-06

Citation/Eksport

Krogh, L., Andersen, P. ., Brandt, H., Daugbjerg, P., & Sillasen, M. (2021). Lærerstuderendes undervisning i modeller og modellering i praktikken – handlinger og udfordringer i et PCK-perspektiv. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2021(2). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/126997

Nummer

Sektion

Artikler