Nr. 10 (2021): Teknologiforståelsens fagdidaktik

					Se Nr. 10 (2021): Teknologiforståelsens fagdidaktik

Temaet for dette nummer af Learning Tech er teknologiforståelse og har titlen Teknologiforståelsens fagdidaktik. Teknologiforståelse er præsenteret som en ny faglighed, der er på vej ind i det danske uddannelsessystem. Udvikling af teknologiforståelsesfagligheden har indtil videre været særligt udbredt i grundskolen og den tilhørende læreruddannelse, hvor der siden 2018 har pågået forskellige forsøg med udvikling af faget og fagligheden. På ungdomsuddannelserne gøres erfaringer med lignende nye fagligheder så som erhvervsuddannelsernes fag Erhvervsinformatik og gymnasieuddannelsernes fag Informatik. Endelig giver den nye faglighed også anledning til overvejelser og forsøg på de videregående uddannelser.

I dette temanummer sættes der fokus på faglighedens identitet, indhold og praksis som den tænkes og kommer til udtryk i forskellige kontekster. Hermed kan artiklerne være med til at kvalificere den aktuelle debat om teknologiforståelse med både empiriske og teoretiske forankrede bud, der tilsammen viser faglighedens eller rettere faglighedernes enhed og mangfoldighed.

Publiceret: 2021-12-16

Hele nummeret

Forord

  • Forord

    Marianne Riis, Bjarke Lindsø Andersen, Martin Dybdal, Rasmus Leth Jørnø, Marie Falkesgaard Slot, Mikkel Hjorth
    15-18

Temaartikler