Teknologiforståelse på læreruddannelsen

Kulturelle forudsætninger for faglig integration og kompetenceudvikling i eksisterende undervisnings- og grundfag

Forfattere

  • Bjarke Lindsø Andersen Professionshøjskolen Absalon
  • Lone Nielsen
  • Mads Middelboe Rehder
  • Lars Bo Andersen
  • Mikkel Hjorth
  • Kaj Nedergaard Jepsen
  • Niels Anders Illemann Petersen

DOI:

https://doi.org/10.7146/lt.v6i10.125463

Resumé

Artiklen tager afsæt i det tiltagende behov for kompetenceudvikling i teknologiforståelse på læreruddannelsen, og undersøger hvilke kultu-relle forudsætninger der er for kompetenceudvikling og faglige møder mellem teknologiforståelsesfagligheden og eksisterende undervis-nings- og grundfag, eksemplificeret ved hhv. dansk samt pædagogik og lærerfaglighed. Analysen beror på interviews med i alt 46 lærer-uddannere fra alle landets professionshøjskoler. Vi viser, hvordan forholdet mellem teknologiforståelse og eksisterende fagligheder både kan tage form som integrering, assimilering og separering, samt hvilke konsekvenser og implikationer der gør sig gældende i hvert tilfælde. Teoretisk trækker artiklen på metaforer fra akkulturationsteorien og eksemplificerer og diskuterer konsekvenser ved faglig separation, assimilation og integration. Undersøgelsen er foretaget under sektor-projektet ‘Kompetenceløft for teknologiforståelse på Læreruddan-nelsen’ finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, som arbejder med udvikling af en bæredygtig model for gennemførsel af sammenhængende, dyb og praksisforandrende kompetenceudvikling af undervisere på læreruddannelsen.

Downloads

Publiceret

2021-12-16

Citation/Eksport

Andersen, B. L., Nielsen, L., Rehder, M. M., Andersen, L. B. ., Hjorth, M., Jepsen, K. N., & Petersen, N. A. . I. . (2021). Teknologiforståelse på læreruddannelsen: Kulturelle forudsætninger for faglig integration og kompetenceudvikling i eksisterende undervisnings- og grundfag. Learning Tech, 6(10), 269–295. https://doi.org/10.7146/lt.v6i10.125463