Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word eller RTF-dokumentfilformat.
 • Du har overholdt APA-style i dine referencer og har udført din referenceliste korrekt.
 • Alle referencer i litteraturlisten er nævnt i artiklen og omvendt.
 • Der er angivet URL-adresser og DOI til referencerne, hvor de er tilgængelige.
 • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
 • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.
 • Dit abstract fylder ikke mere end 150 ord. Er det længere, skal du skære fra inden upload.
 • Du har angivet 3-5 nøgleord.
 • Du har tjekket dit manuskript igennem for stave- og slåfejl samt grammatiske fejl.
 • Du har fået tilladelse til at bruge ophavsretlige billeder, grafik og lignende i din artikel.
 • Du har overholdt persondataloven samt loven om ophavsret. Hvis der opstår problemer i denne forbindelse forbeholder vi os ret til at trække artiklen tilbage.

Retningslinjer for forfattere

Learning Tech indeholder udelukkende originale forskningsartikler, som præsenterer ny empirisk forskning eller bidrager med nye vinkler, udfolder og analyserer eksisterende problemstillinger eller bidrager til teori- og/eller metodeudvikling i forhold til forskning inden for læremidler, didaktik og teknologi.

Alle publicerede forskningsartikler har været genstand for dobbeltblind peer review.

Learning Tech modtager også gerne kortere artikler, som ikke undergår fagfællebedømmelse, kommentarer, litteraturanmeldelser, nyheder osv. Dette indhold bliver publiceret på vores hjemmeside i vores Learning Tech-miljø, hvilket du kan læse mere om på vores hjemmeside.

LÆNGDE
Manuskripter til artikler skal være på mellem 6000 og 8000 ord inklusiv abstract, men eksklusiv referencer og bilag.

NØGLEORD
Du skal angive 3-5 relevante nøgleord, som muliggør fremsøgning af din artikel i forskningsdatabaser i forhold til de emner, som artiklen belyser.

PUBLICERING
Publicering i Learning Tech kræver, at artiklen ikke tidligere har været publiceret andetsteds – bortset fra som abstract, paper-præsentationer på konferencer og lignende. Artiklen må ligeledes ikke være i review andre steder ved indsendelse til Learning Tech. Alle artikler i Learning Tech publiceres open access og er dermed frit tilgængelige for alle. Den enkelte forfatter deler ophavsretten sammen med læremiddel.dk. Det er forfatterens ansvar at
indhente tilladelse til brug af eventuelle billeder, figurer og lignende med ophavsret.

FORFATTERE
Alle, der krediteres som forfattere på artiklen, skal have bidraget substantielt til forskningsarbejdet og/eller artikelskrivningsprocessen. Alle forfattere skal være indforståede med, at artiklen publiceres i den form, artiklen indsendes i.

INDEN DU GÅR I GANG MED AT SKRIVE

Inden du går i gang med at skrive din artikel, bedes du læse vores retningslinjer til artikelskrivning igennem. Her finder du vigtige informationer, som kan lette dig for en masse korrekturarbejde senere i processen.

Når du skal skrive en artikel til Learning Tech, vil vi gerne bede dig bruge vores artikelskabelon, hvor vi har foruddefineret layoutet. Dermed er det lige til at gå i gang med at skrive. Skabelonen er vigtigt, da vi ved hver udgivelse trykker tidsskriftet i ca. 100 eksemplarer, og skabelonen letter arbejdet med at sætte artiklerne grafisk op.

Neden for finder du vores retningslinjer til forfatterne samt et link til den artikelskabelon, som du bedes skrive i.

Retningslinjer

Artikelskabelon

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.