• Learning Tech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
  Nr. 1 (2016)

  Det første nummer af Learning Tech indeholder en status og et perspektiv på læremiddelforskningen i Skandinavien med særligt fokus på Danmark og Norge. 

  Målet med nummeret er at skabe et afsæt for at forstå hvad og hvem, der har præget forskningsindsatsen på læremiddelfeltet i Skandinavien og derefter skabe et overblik, der i treklangen mellem læremidler, teknologi og didaktik folder et perspektiv ud i forhold til, hvordan læremidler, didaktik og teknologi kan tænkes sammen med undervisning og læring og ikke mindst med hvilken kvalitet og hvilket udbytte? Du kan også læse nummeret her.

 • Learning Tech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
  Nr. 2 (2017)

  Learning Tech 2  har temaoverskriften Læreplaner og it og indeholder fem peer reviewed artikler, der undersøger og forholder sig til, hvilken rolle it har spillet i læreplaner gennem tiden, og hvordan it spiller en stadig større rolle i skolernes hverdag og generelt i måden at drive uddannelse på. Du kan også læse nummeret her.

 • Learning Tech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
  Nr. 3 (2017)

  Learning Tech 3 har temaoverskriften Spil og digitale læremidler i undervisningen. Det tredje nummer af tidsskriftet indeholder tre peer reviewed artikler. De to første artikler giver et praksisnært indblik i lærerens udvikling af kompetencer i forhold til brug af spil og digitale læremidler i undervisningen. Den tredje artikel undersøger, hvad der sker med unges læsevaner, når de digitale tekster og bøger vinder indpas i de unges hverdag. Du kan også læse nummeret her.

 • Forsiden af Learning Tech 4 Learning Tech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
  Nr. 4 (2018)

  Learning Tech 4 indeholder tre fagdidaktiske studier og er skrevet på baggrund af NOFA 6, den sjette nordiske fagdidaktiske konference, som blev afholdt i Odense i maj 2017. Artiklerne har fokus på fagene historie, fremmedsprog og matematik. Du kan også læse nummeret her.

 • Learning Tech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
  Nr. 5 (2018)

  I dette nummer af Learning Tech sætter vi fokus på multimodalitet. Teorierne om multimodalitet har de seneste år været anvendt og diskuteret flittigt blandt forskere over hele verden. Ikke mindst i forhold til analyse og udvikling af didaktiske designs, har teorierne vist deres værdi. Derfor er tiden moden til at gøre status, kigge fremad – og til siden. Du kan også læse nummeret her.

 • Forsidebillede af Learning Tech 6 Learning Tech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
  Nr. 6 (2019)

  I dette nummer af Learning Tech præsenterer vi 11 artikler, som er skrevet af en række forskere i tilknytning til forsknings- og udviklingsprojektet Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler. Artiklerne undersøger læringsplatforme i Danmark med en række forskellige vinkler såsom brugerinddragelse, platformenes faglige anvendelser, lærernes transformationer og meget mere. Du kan også læse nummeret her.

 • Forsiden af Learning Tech 7 Didaktiske designs – nærbilleder, fjernundervisning og kortlægning
  Nr. 7 (2020)

  Didaktiske designs – nærbilleder, fjernundervisning og kortlægning er titlen og temaet for Learning Tech 7, som indeholder artikler, der både kigger på elevers trivsel og mestringsoplevelser under corona-nedlukningen, lektielæsning, studieaktivitetsmodellen i videregående uddannelse, litterær elevfaglighed, elevopgaver og elevprodukter i matematik og sidst men ikke mindst giver en præsentation af resultaterne fra et systematisk forskningsreview. Du kan også læse nummeret på tidsskriftets hjemmeside.

 • Forsiden af Learning Tech 8 IARTEM 2019
  Nr. 8 (2020)

  Dette nummer af Learning Tech er reserveret til nogle af de spændende præsentationer, som blev leveret på IARTEM-konferencen 2019. IARTEM er et internationalt netværk af læremiddelforskere, som samarbejder om at bringe forskningen i læremidler fremad og ud i verden. Temaet for konferencen var: Researching Textbooks and Educational Media from multiple perspectives: Analysing the texts, studying their use, determining their impact. Således er der stort sammenfald mellem konferencens tema og dette tidsskrifts fokus.

  Du kan også læse nummeret på tidsskriftets hjemmeside