Nr. 2 (2017): Learning Tech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi

					Se Nr. 2 (2017): Learning Tech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi

Learning Tech 2  har temaoverskriften Læreplaner og it og indeholder fem peer reviewed artikler, der undersøger og forholder sig til, hvilken rolle it har spillet i læreplaner gennem tiden, og hvordan it spiller en stadig større rolle i skolernes hverdag og generelt i måden at drive uddannelse på. Du kan også læse nummeret her.

Publiceret: 2017-05-28

Hele nummeret