Nr. 3 (2017): Learning Tech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi

					Se Nr. 3 (2017): Learning Tech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi

Learning Tech 3 har temaoverskriften Spil og digitale læremidler i undervisningen. Det tredje nummer af tidsskriftet indeholder tre peer reviewed artikler. De to første artikler giver et praksisnært indblik i lærerens udvikling af kompetencer i forhold til brug af spil og digitale læremidler i undervisningen. Den tredje artikel undersøger, hvad der sker med unges læsevaner, når de digitale tekster og bøger vinder indpas i de unges hverdag. Du kan også læse nummeret her.

Publiceret: 2017-10-28

Hele nummeret

Forord

Temaartikler