Nr. 8 (2020): IARTEM 2019

Forsiden af Learning Tech 8

Dette nummer af Learning Tech er reserveret til nogle af de spændende præsentationer, som blev leveret på IARTEM-konferencen 2019. IARTEM er et internationalt netværk af læremiddelforskere, som samarbejder om at bringe forskningen i læremidler fremad og ud i verden. Temaet for konferencen var: Researching Textbooks and Educational Media from multiple perspectives: Analysing the texts, studying their use, determining their impact. Således er der stort sammenfald mellem konferencens tema og dette tidsskrifts fokus.

Du kan også læse nummeret på tidsskriftets hjemmeside

Publiceret: 2020-12-17

Hele nummeret