Design af læremidler til engelskundervisningen på mellemtrinet

  • Susanne Karen Jacobsen Københavns Professionshøjskole
  • Benthe Fogh Jensen

Resumé

I denne artikel vil vi præsentere og diskutere hvordan en rekonceptualisering  af indhold og metoder i engelskundervisningen på mellemtrinet kan kvalificere design af læremidler til fremmedsprogsundervisningen.

Artiklen falder i to dele. Først præsenteres vores vidensgrundlag, hvor vi med teoretiske perspektiver tager udgangspunkt i sprogtilegnelsesteorier funderet i et sociokulturelt læringssyn og systemisk funktionel lingvistik (M. A. K. & Halliday & Matthiessen, 2014) med integrationen af register som et underliggende system for progression i relation til elevernes mulighed for at udvikle deres (fag)sprog (Cummins, 2016) i et kognitivt udfordrende klasserum.

Herefter følger to empiriske perspektiver i form af et kritisk deltagerbaseret aktionsforskningsprojekt gennemført I 2018-2019 (Fogh Jensen 2019) samt lingvistiske og sociologiske analyser af elevsprog og opgaveformuleringer til folkeskolens afgangsprøve i engelsk (Jacobsen & Melgaard, 2019).

I anden del operationaliserer vi de teoretiske og empiriske perspektiver igennem et konkret didaktisk design til engelskundervisningen på mellemtrinet.

Publiceret
2020-12-15
Citation/Eksport
Jacobsen, S., & Jensen, B. (2020). Design af læremidler til engelskundervisningen på mellemtrinet. Learning Tech, 5(8), 62-93. https://doi.org/10.7146/lt.v5i8.119778
Sektion
Temaartikler