Nr. 9 (2021): Praksisfortolkninger af læremidler

					Se Nr. 9 (2021): Praksisfortolkninger af læremidler

I dette nummer af Learning Tech, Praksisfortolkninger af læremidler, er der fokus på teoretisk og empirisk forskning, der undersøger og kortlægger læreres og elevers brug af læremidler i undervisningen – digitale såvel som analoge. Dermed er fokus læremiddeldidaktisk i et fagdidaktisk perspektiv, både i forhold til intenderet, aktualiseret og realiseret læringsdesign. Læremidlerne og brugen af dem kategoriseres og analyseres fra forskellige vinkler og fra forskellige fag – både matematik, dansk, spansk og historie. Til sammen giver de otte artikler forskellige bud på brugen af læremidler i forskellige praksisser og en række forskellige forhold mellem og omkring læremidler tages op.

Du kan også læse nummeret på tidsskriftets hjemmeside 

 

Publiceret: 2021-10-27

Hele nummeret