Teknologiforståelse for alle?

– fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannel-sernes nye grundfag Erhvervsinformatik

Forfattere

  • Marianne Riis
  • Jens Jørgen Hansen
  • Peter Holmboe

DOI:

https://doi.org/10.7146/lt.v6i10.125555

Resumé

Erhvervsinformatik er et nyt grundfag, der er målrettet erhvervsskole-elevers behov for udvikling af teknologiforståelse. Forskning i erhvervsuddannelsers forståelse og anvendelse af (digital) teknologi er yderst sparsom i Danmark. Formålet med denne artikel er at under-søge undervisningsfaget Erhvervsinformatik i forhold til, hvordan fag-et tilgodeser erhvervsuddannelsernes særkende og de intentioner, der er med faget for på denne måde at bidrage med ny viden til feltet. Me-todisk baserer artiklen sig på en fagdidaktisk analyse af fagets lære-planer, der er analyseret i forhold til fagets identitet, indhold og intenderede praksis. Gennem analyserne viser vi, at Erhvervsinfor-matik tager højde for erhvervsuddannelsernes særkende og lever op til de intentioner, der er med faget i denne kontekst, men vi finder også anledning til at problematisere en række forhold. Afslutningsvist peger vi på behov for yderligere empirisk forskning med henblik på at opnå en dybere forståelse af undervisningsfaget Erhvervsinformatik, og måden hvorpå det realiseres i praksis.

Downloads

Publiceret

2021-12-16

Citation/Eksport

Riis, M., Hansen, J. J., & Holmboe, P. (2021). Teknologiforståelse for alle? – fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannel-sernes nye grundfag Erhvervsinformatik. Learning Tech, 6(10), 351–381. https://doi.org/10.7146/lt.v6i10.125555