Virksomhedsformer og teknologibegreber fra læseplan til praksis i og på tværs af tre fag

Forfattere

  • Lone Nielsen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Dorte Moeskær Larsen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Helle Kruse Krossá UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Morten Rask Petersen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

DOI:

https://doi.org/10.7146/lt.v6i10.125505

Resumé

Formålet med denne artikel er at se på, hvorledes teknologiforståelse kommer til udtryk som en integreret del af fag både i styredokumenter for forsøgsfagligheden og i praksis gennem et multiple case studie, med fokus på fagene dansk, matematik og natur/teknologi i folkesko-lens mellemtrin. Casestudierne er lavet inden for rammen af et større projekt kaldet Børnene i robotbyen. Hver case indeholder undersøgel-ser af, hvorledes styredokumenter lægger op til arbejdet med teknolo-giforståelse integreret i fagene, og hvilket teknologiforståelsesbegreb der anvendes samt empiriske undersøgelser af, hvorledes dette ser ud i praksis. Resultaterne viser, at der i styredokumenter er en forholds-vis snæver og analytisk tilgang til teknologiforståelse, mens praksis er mere nuanceret. Dette diskuteres i forhold til og på tværs af de enkelte fag.

Downloads

Publiceret

2021-12-16

Citation/Eksport

Nielsen, L., Larsen, D. M., Krossá, H. K., & Petersen, M. R. (2021). Virksomhedsformer og teknologibegreber fra læseplan til praksis i og på tværs af tre fag. Learning Tech, 6(10), 240–268. https://doi.org/10.7146/lt.v6i10.125505