Technology in the HTX technology subject

The Higher Technical Examination Programme (HTX), the Technology subject, and the Concept of Technology

Forfattere

  • Mette Møller Jeppesen Aalborg Universitet
  • Lars Bo Henriksen

DOI:

https://doi.org/10.7146/lt.v6i10.124989

Resumé

Teknisk Gymnasium (HTX) er den eneste gymnasiale uddannelse i Danmark, der har et stort fokus på teknologi og ingeniørvidenskab. Centralt i pensum på HTX er profilfagene: Teknologi-og Teknikfag. I denne artikel ser vi nærmere på profilfagene og undersøger begrebet teknologi, og begrebet der indlejret i dem. I bekendtgørelsen vedrø-rende teknologi- og teknikfaget placeres teknologibegrebet i rammen af ’Teknologimodellen.’ Vi vil i artiklen undersøge baggrunden for tek-nologimodellen, dens potentiale og begrænsninger, samt modellens plads i undervisningen gennem empiriske fund for at blive klogere på, om teknologimodellen lever op til dens beskreve formål - at hjælpe ele-verne med at opfylde læringsmålene. Samlet set kan der argumenteres for, at modellen fungerer, men også at lærerne skal være opmærksom på modellens mangler og diskutere disse med eleverne, så de opnår en mere dynamisk og dialektisk forståelse af teknologi.

Downloads

Publiceret

2021-12-16

Citation/Eksport

Møller Jeppesen, M., & Henriksen, L. B. (2021). Technology in the HTX technology subject: The Higher Technical Examination Programme (HTX), the Technology subject, and the Concept of Technology. Learning Tech, 6(10), 127–143. https://doi.org/10.7146/lt.v6i10.124989