Årg. 48 Nr. 130 (2020): Stranden

Simon Roberts: Blackpool Beach #1, Lancashire, 2008.

Verdens kyster er i sterk endring. Strender kloden over har blitt geopolitiske hotspots med konflikter som spenner fra tilintetgjørelse av viktige biotoper via forsøpling til immigrasjon. Få kulturlandskap fremstår i samme grad som ”stranden” som et hybrid-objekt hvor grensene mellom natur og kultur fortløpende forhandles, ofte med dramatiske konsekvenser. Dette nummeret undersøker hvordan ”stranden” tematiseres og forhandles estetisk og ideologisk i litteratur, film og kunst i en global offentlighet i økende grad preget av ”den antropocene tidsalders” utfordringer.

Publiceret: 2020-12-30