Meddelelser

Call for papers til K&K 138 (FS25): Plattformisering: Former, formater og genre i en ny økonomi

2023-08-31

Kulturgoder produseres, distribueres, og forbrukes på digitale platformer. Musikk, litteratur, film, dataspill, til og med teater, konserter og museumssamlinger, er tilgjengelige når som helst og hvor som helst. Av varierende kvalitet og med vidt forskjellige ambisjoner produseres og distribueres endeløse strømmer av estetiske produkter døgnet rundt via ulike tekniske formater: bilder og videoer på Snapchat, hverdagskulturelle videoer på TikTok, interaktiv elektronisk poesi eller blog-basert creative writing – for ikke å glemme mer konvensjonelle formater som filmer på Netflix, musikkfiler på Spotify, videoer på YouTube, lydbøker på Audible eller romaner på Kindle. Gjennomgående blottet for estetiske kvaliteter som kan minne om det Walter Benjamin en gang betegnet som “aura”, og lite forenlige med den ide om offentlighet hvorfra den moderne kunsten i sin tid oppsto, sirkulerer disse godene innenfor for en algoritmisk affektøkonomi som setter eksistensbetingelsene for merverdiproduksjonen som finansierer dem.

Begreper som platform economy (Kenney & Zysman 2016), platform capitalism (Snircek 2017), og platformisering(Poell, Nieborg & van Dijck 2019) har de siste årene blitt tatt i bruk for å beskrive en tilstand der verdens ledende teknologiaktører Apple, Alphabet (Google), Amazon, Microsoft og Meta (Facebook) i praksis har delt den digitale verden mellom seg. Det hverdagsliv som en gang dannet et semi-autonomt rom utenfor den medialt betingede offentligheten, har de siste tiårene blitt restrukturert i kraft av av den generelle enplattformisering av det sosiale felt. Platformene og deres ledsagende digitale kulturer – slik de f.eks. manifesterer seg i Instapoesi, BookTok eller kulturinstitutionernes platformskommunikation – har dermed endret funksjonen og betydning av den kritiske teoriens grunnleggende begreper, som kulturindustri, institusjoner, og estetiske praksiser. Verken teoriens eller dens gjenstander er uberørt av de prosesser som gjennomtrenger hverdagen. Like fullt, om de nå skal kalles “kunst” eller noe annet, selv under et algoritmisk regime utmerker estetiske praksiser seg ved at de reagerer på, utforsker, gir form til og griper inn i de realiteter de er del av. Om plattformøkonomiene prioriterer affektproduksjon, innebærer de også nye vitensformater, nye erfaringsformer, og nye måter å eksisterer på.

Til dette nummeret av Kultur & Klasse inviterer vi bidrag som undersøker disse endringene og de effekter de har og har hatt på de dominerende mønstre av kulturproduksjon og kulturkonsum, herunder de estetiske praksisenes former, formater og genre, og ikke minst på de institusjoner som så lenge leverte infrastrukturen til kunstens og litteraturens felt. Vi ønsker velkommen bidrag fra forskjellige fagfelt, tradisjoner og teoretiske posisjoner – om perspektivet er historisk, kulturanalytisk, sosiologisk eller teknologisk eller noe annet – som diskuterer hvordan platformer preger kulturfeltet og dets institusjoner, men også kunsten og litteraturen, digital eller ikke. Uten å begrense seg til disse kunne mulige emner være:

  • Estetikken i plattformenes tidsalder
  • Plattformiseringens former, formater og genre (litterære, kunstneriske, intellektuelle)
  • Historiske perspektiver på teknologi og kunstnerisk og litterære produksjon
  • Kulturindustri, markeder og plattformøkonomiene
  • Kulturinstitusjoner (museer, arkiver, bibliotek), digitalisering og plattformer
  • Digital innholdsproduksjon (kunstnere, forfattere, kuratorer, amatører, etc.)
  • Kulturpolitikk, opphavssrett, og reguleringer
  • Digitalt arbeid, kunstnerisk produkson og plattformer
  • Affektøkonomi under et algoritmisk regime
  • Plattformiseringens effekter på høykultur og lavkultur, voksenkultur, ungdomskultur og barnekultur

Deadline for abstracts er 1. desember 2023. Abstracts skal være på maks. 500 ord og sendes til redaktørene oppgitt nedenfor.

Deadline for artikkelbidragene er 1. april 2024. Artiklene kan være på opp til 33.000 tegn og mottas på dansk, norsk og svensk. Særnummeret forventes å komme ut desember 2024.

Knut Ove Eliassen: knut.eliassen@ntnu.no
Bjarki Valtysson: valtysson@hum.ku.dk
Nina Lager Vestberg: nina.vestberg@ntnu.no

 

Læs mere om Call for papers til K&K 138 (FS25): Plattformisering: Former, formater og genre i en ny økonomi

Nyeste nummer

Årg. 51 Nr. 134-135 (2023): Æstetiske protestkulturer
					Se Årg. 51 Nr. 134-135 (2023): Æstetiske protestkulturer

Revolutioner, opstande og protester er i høj grad et spørgsmål om billeder. Mens de finder sted, fungerer bestemte billeder, emblemer eller symboler som mobiliserende faktorer og giver konflikten form, tegner forbindelseslinjer til tidligere kampe eller billedliggør det, der kæmpes imod eller for. Når de revolutionære tilstande er ovre, lever begivenhederne videre som ikoniske billeder, der fortætter de komplekse og uoverskuelige hændelsesforløb i enkle, genkendelige repræsentationer, der både dækker over modsætninger og opsamler ny energi, så kampen mod overmagten kan genoptages på et senere tidspunkt.

Publiceret: 2023-05-02

Hele nummeret

Forord

Udenfor tema

Se alle numre