Meddelelser

Call for papers til K&K 136 (ES23): Queerteori i Norden – betydning, potentialer og dissonanser

2022-09-08

I de seneste årtier er queerteori blevet genstand for stadig større interesse på nordiske universiteter, især inden for den humanistiske og samfundsvidenskabelige forskning. For eksempel er forskere begyndt at arbejde med queerteoretiske perspektiver på køn, krop, seksualitet i forskellige kulturelle og nationale kontekster.

Desuden har andre forskere kombineret queerteori med affektstudier, ligesom forskningsfeltet transstudier er opstået i med- og modspil med queerteoretisk tænkning. Udviklingen indebærer, at queerteori i dag er blevet til et anerkendt teoretisk rammeværk blandt flere andre.

Queerteoris akademiske konsolidering danner baggrund for dette temanummer, hvor vi ønsker at undersøge, hvor queerteori står i nutidens nordiske akademia. Det vil vi gøre ved at se nærmere på 1) hvordan queerteori hidtil har påvirket den samfundsvidenskabelige og humanistiske forskning i Norden, samt enkeltdiscipliner herunder, 2) teoridannelsens mulige potentialer, også i form af u- eller underudforskede emner og tilgange som er lovende, og 3) teoridannelsens mulige dissonanser, altså felter hvor der kan være dissens om afgrænsninger, eksklusion og inklusion.

Læs mere om Call for papers til K&K 136 (ES23): Queerteori i Norden – betydning, potentialer og dissonanser

Nyeste nummer

Årg. 50 Nr. 133 (2022): Bildkonflikter
					Se Årg. 50 Nr. 133 (2022): Bildkonflikter

Genom bilders lättillgänglighet har vi blivit delaktiga i en ny, virtuell värld, där innehållet i en bild har blivit hårdvaluta. Det gäller inte bara dokumentära bilder. Det kan också handla om konstnärliga och estetiska bearbetningar. Inte heller gäller det bara samtida bilder, utan också historiska.  ”Bildkonflikter” handlar om hur bilder visar, och griper in i, stora skeden. Det kan handla om vad de innehåller. Men också om hur de används. Bilder kan nyttjas politiskt och medialt. Men de bär också på ett eget liv. Det här numret samlar artiklar som visar att bilder inte bara förmedlar konflikter: de är också aktörer.

Publiceret: 2022-06-06

Hele nummeret

Se alle numre