Redaktion

Mikkel Bolt, Lektor Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, Danmark
Karen Hvidtfeldt, Lektor, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Per Krogh Hansen, Institutleder, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet
Jonas Ross Kjærgaard, Adjunkt, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet
Devika Sharma, Lektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Karen-Margrethe Simonsen, Lektor, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet
Henrik Skov Nielsen, Professor, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet

Redaktionspanel

Kjersti Bale, Litteratur, Områdestudier og Europæiske språk, Universitet i Oslo
Peer Bundgaard, Aarhus Universitet
Peter Burke
Terry Eagleton
Arild Fetveit, Københavns Universitet
Anker Gemzøe
Kristin Gjesdal, Temple University
Mari Hatavara, Professor ved Department of Arts and Literature, Tampere University
Jørgen Holmgaard
Fredric Jameson, Duke University, North Carolina
Jørgen Dines Johansen, Syddansk Universitet, Odense
Stefan Jonsson, Södertörn Högskola
Jakob Lothe, Universitetet i Oslo
Jacob Lund, Aarhus Universitet
Anne-Marie Mai, Syddansk Universitet
Søren Pold
Søren Schou, Roskilde Universitetscenter
Lars-Åke Skalin, Örebro Universitet
Jacob Wamberg, Aarhus Universitet
Anders Troelsen
Martin Zerlang, Københavns Universitet
Lise Busk-Jensen

Redaktionssekretær

Anya Aarenstrup, Sekretær Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet