Fokus og område

K&K er et humanistisk fagtidsskrift med en nordisk profil, der bringer fagfællebedømte artikler indenfor aktuelle teoretiske problemstillinger af alle områder af humaniora, både litteratur, billedkunst, film og medier, samt tvær- og kulturfaglige emner om fx køns- eller kulturpolitisk relevans. Redaktionen lægger stor vægt på at indkredse og formidle nye forskningsresultater og – felter. De fleste numre af K&K er organiseret i temanumre. Tidsskriftet modtager også gerne uopfordrede artikler. Det indeholder en kritisk anmeldersektion om væsentlige bogudgivelser inden for de nævnte områder. Tidsskriftet er ranket på højeste bibliometriske nivau (niveau 2). Artikler kan skrives på dansk, svensk eller norsk.

Peer review-proces

Alle artikler i tidsskriftet er originale og fagfællebedømte efter en anonym peer review-proces. Uopfordrede artikler sendes anonymiseret til to uafhængige, fagkyndige peer reviewere. Disse reviews fungerer som guidelines for redaktionen, der vurderer om artiklen skal antages og i givet fald, hvilken grad af bearbejdning, der kræves. Bestilte artikler sendes i anonymiseret form til én peer reviewer, hvis respons ligeledes anonymiseres og bearbejdes af redaktionen før den videregives til artikelforfatteren.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Bidragyder

Støttet af Det Frie Forskningsråd (bevillings-ID: DFF – 6107-00231)

Støttet af NOS-HS

 

Tidsskriftshistorik

Tidsskriftet har eksisteret siden 1967 og udkom de første år under navnet Poetik. I mange år udkom det på Forlaget Medusa. Fra 2010 – 2013 udkom K&K på Aarhus Universitetsforlag. Fra 2014 udkommer tidsskriftet hovedsageligt elektronisk.