Om tidsskriftet

Fokus og område

K&K – Kultur og Klasse er et humanistisk, fagfællebedømt forskningstidsskrift. Tidsskriftet bringer artikler om aktuelle teoretiske og analytiske problemstillinger indenfor alle områder af humaniora: Litteratur, billedkunst, teater, film, musik, medier og kulturstudier.

De fleste numre af K&K er tilrettelagt som temanumre, gerne med fokus på aktuelle tvær- og kulturfaglige emner af kultur- eller kønspolitisk relevans. Temanumre annonceres som åbne kald og redigeres af den faste redaktion, evt. i samarbejde med specialister indenfor det pågældende område.

K&K modtager også gerne uopfordrede artikler udenfor tema. Endvidere indeholder det en kritisk anmeldersektion om væsentlige nordiske bogudgivelser inden for de nævnte områder.

Artikler kan skrives på dansk, svensk eller norsk. K&K bringer desuden vægtige internationale artikler eller boguddrag i nordisk oversættelse med henblik på at berige den nordiske akademiske kultur.

Redaktionen er sammensat af førende forskere fra de nordiske lande.

K&K tager ikke gebyr (APC) for at publicere artikler.

 

Tidsskriftshistorik

Tidsskriftet K&K – Kultur og Klasse er et af Danmarks ældste humanistiske forskningstidsskrifter. Det har eksisteret siden 1967 og udkom de første år under navnet Poetik. Tidsskrift for æstetik og litteraturvidenskab.  Ved lanceringen i 1967 blev der lagt vægt på, at tidsskriftet ikke var for ”intellektuelle tandlæger”, men at det både skulle have en kritisk dagsorden og skulle formidle ny international forskning. Siden lanceringen har forskning og kritik gået hånd i hånd.  Fra og med nummer 29, 1974 skiftede tidsskriftet navn til Kultur & Klasse, og fra dobbeltnummeret 65/66, 1989 til akronymet K&K – en titel, tidsskriftet har beholdt og som også i dag viser tidsskriftets interesse i emner med samfundsmæssig relevans. Tidsskriftet har desuden bevaret en international og tværfaglig, forskningsorienteret profil og lægger vægt på at lancere og formidle nye videnskabelige tendenser inden for kulturforskningen.

I mange år udkom tidsskriftet på Forlaget Medusa. Fra 2010 – 2013 udkom K&K på Aarhus Universitetsforlag. Siden 2014 er tidsskriftet hovedsageligt udkommet elektronisk.

 

Bidragyder

Støttet af Det Frie Forskningsråd