Om fagfællebedømmelse

Peer review-proces

K&K’s artikler er originale og fagfællebedømte. Efter redaktionel behandling sendes uopfordrede artikler anonymiseret til to uafhængige fagfæller, der udfærdiger hver deres rapport om artiklen. Disse rapporter fungerer som retningslinje for redaktionen, der vurderer om artiklen skal antages og i givet fald, hvilken grad af bearbejdning, der kræves. Bestilte artikler sendes efter redaktionel behandling i anonymiseret form til én fagfælle, hvis respons ligeledes anonymiseres og bearbejdes af redaktionen før den videregives til artikelforfatteren.