Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word-, RTF- eller WordPerfect-dokumentfilformat.
 • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
 • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
 • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.
 • K&K-stylesheet (MLA)

   

  Referencer og litteraturliste

   

  Type af refe-rence

  Citations-angivelse i tekst

  Angivelse af citeret/brugt værk

   

   

  Bog/bøger

  Bog: Enkelt forfatter

  (Larsen 75).

  Larsen, Rune Engelbreht. Oplysning og tolerance – arv og aktualitet. (evt. udgave af version x. udg.) Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2009.

  Flere bøger, enkelt forfatter

   

  (I alfabetisk rækkefølge, efter titler).

  Nordberg-Schulz, Christian. Architecture: Meaning and Place. Selected Essays. New York: Electa/Rizzoli, 1988.

  Nordberg-Schulz, Christian. Mellom jord og himmel. Oslo: Pax, 1992.

  Nordberg-Schulz, Christian. Stedskunst. Oslo: Gyldendal Nordisk Forlag, 1995.

  Bog: To eller tre forfat-tere

  (Ther-

  kelsen, Andersen og Nølke 25).

  Therkelsen, Rita, Nina Møller Andersen og Henning Nølke. Sproglig polyfoni. Tekster om Bachtin og ScaPoLine. (evt. udgave af version.) Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2007.

  Bog: Mere end tre forfat-tere

  Enten: (efternavn på den første tilføj derefter et al. + sidetal).

  Eller: (efternavn på alle + sidetal).

  (Gør som med bøger med to eller tre forfattere: anfør alle navne adskilt af kolon, indsæt et ’og’ før sidste navn)

   

   

  Arbejde i antologi

  Forfat-ters arbejde i antologi

  (Auerbach 10).

  Auerbach, Nina. ”Jane Austen and Romantic Imprisonment”. Jane Austen in a Social Context. Red. David Monaghan. Totowa, NJ: Barnes, 1981. 9-27.

   

   

  Artikel (tidsskrift, avis etc.)

  Avis-artikel

  (Gleick 33).

   

  Gleick, Elizabeth.”Sex, Betrayal and Murder”. Time 17. juli 1995: 32-33

  Tids-

  skrifts- artikel

  (Chen et al 47).

  Chen, T., Chen, S., Hsieh, P., & Chiang, H. "Auditory Effects of Aircraft Noise on People Living near an Airport." Archives of Environmental Health: An International Journal 52 1 (1997): 45-50.

  http://dx.doi.org/10.1080/00039899709603799

   

   

   

  Elektronisk

  Bog

  Elektro-

  Nisk

  (Pustz 67).

   

  Pustz, Matthew. Comic Book Culture: Fanboys and True Believers. Studies in Popular Culture. Jackson: University Press of Mississippi, 1999. Netlibrary. Nelinet. 10. juli 2003 <http://www.........>

  Avis artikel  elektro-

  nisk

  (”A Murder Case”).

  Hvis der ingen forfatter er at citere, bruger man titlen.

   

  ”A Murder Case That Will Not Die”. Newsweek 5. marts 2001: 50.

  Expanded Academic ASAP.

  InfoTrac. Bridgewater State College Lib., Bridgewater, MA. 10. juli 2003 http://web7.infotrace.galegroup.co/

  (Fjern understregning og evt. farve i linket)

   

   

  Tids-

  Skriftar-

  tikel

  elektro-

  nisk

  (Swinden)

   

   

  (Kroløkke)

  Swinden, Patrick. "Translating Racine." Comparative Literature (Univ. of Oregon, Eugene) 49 3 (1997): 209

   

  Kroløkke, Charlotte. “On a Trip to the Womb: Biotourist Metaphors in Fetal Ultrasound Imaging”. Women's Studies in Communication, 33 2  (2010): 138-153. http://dx.doi.org/doi:10.1080/07491409.2010.507577

   

  Hjem-

  meside person-

  lig eller professionel

  (Cody)

   

   

   

  Cody, David. ”Charlotte Bronte: A Brief Biography”. The Victorian Web. 1987. 14. juli 2003 <http://www.scholars.nus.edu.sg/landow/victorian/authors/ronte/cbronte/brontbio.html>.

  (Fjern understregning og evt. farve i linket)

  Weblog

  uden dato for udgivelse

  med dato for udgivelse

  (Made in India)

   

   

   


  ("Many Miles")

  Made in India, Web. 21. november. 2011. <http://152am.blogspot.com/>.

  (Web. og dato angiver datoen for adgangen til bloggen)

   

   

  "Many Miles." A Distant Miracle, 8. februar 2010. Web. 21. november 2011. <http://adistantmiracle.blogspot.com/>.

  (Hvis bloggens udgivelsesdato forekommer (8. februar 2010), skrives denne før datoen for adgangen til bloggen (Web. 21. november 2011))

   

   

  Interview

  Inter-view

  (Cruz)

  Cruz, Nancy. Telefonisk interview. 14. juli 2003.

   

   

  Tv-program

  Tv- program

  (”Condoleezza Rice Discusses Iraq”)

  ”Condoleezza Rice Discusses Iraq”. Face the Nation. CBS. 13. juli 2003.

   

   

   

  Andre regler for citation i tekst

   

  • Litterære citationer: (King Lear 4.1) (Thoreau 11; kap. 1)
  • At citere flere på én gang: (Adams 11; Baker 21; Chavez 123)
  • To værker: (Thoreau, Walden 8) (Thoreau, ”Life” 9)
  • At anføre udgave og side: (Burton 2: 123)

   


   

  Yderligere uddybninger/eksempler:

   

  Hvis forfatteren kun har én reference på litteraturlisten:

   

  Hans Kongelige Højhed Prins Henrik er protektor for Fotomuseet, og i anledning af hans 75 års fødselsdag har museet bedt ham om at udvælge et antal billeder fra museets samling (Hyldal 5).

   

   

   

  Hvis forfatteren kun har én reference på litteraturlisten og der ikke henvises til et bestemt sidetal:

   

  I kontrast hertil er Det fynske Kunstakademis afgangsudstilling ”Afgrund 09”, som vises i Kunsthallen Brandts i juni-august 2009 (Koch).

   

   

   

  Hvis forfatteren kun har én reference på litteraturlisten og der skal henvises til flere sider:

   

  De urbane underholdningsområder er ofte udtjente industriområder, der som Brandts Klædefabrik er blevet revitaliseret i et samarbejde mellem private selskaber og byrådet – og områderne har en stor betydning for byen (Klingmann 89-92).

   

   

   

  Hvis forfatteren har flere referencer på litteraturlisten angives titlen eller første signifikante ord heri:

   

  Med brandingen af kvarteret ved Brandts Klædefabrik som et latinerkvarter forsøger de forretningsdrivende at konstituere en symbolsk magt, som skaber et mentalt billede af et eksklusivt kvarter med høj kulturel kapital (Bourdieu, Symbolsk makt 45).

   

   

   

  Hvis forfatteren nævnes i teksten angives kun sidetal i parentes:

   

  Særligt populær er den kreative klasse, som ifølge Richard Florida tilfører byerne kulturel såvel som økonomisk vækst (27-37).

   

   

   

  Samtidig henvisning til flere forfattere (kun Bourdieu har flere titler på listen):

   

  I byrummet udspiller der sig kampe om den symbolske magt over rummet – hvem der skal definere rummets betydning, hvem og hvad skal inkluderes og ekskluderes i byrummet (Lefebvre 38-48; O’Dell 18; Bourdieu, Symbolsk makt 38-45).

   

   

   

  DOI referencer:

   

  Såfremt en reference har et DOI, skal dette tilføjes i litteraturlisten. Når forfatteren indleverer sit manuskript online, skal han/hun på tredje side i upload-processen (Trin 3) indføre diverse metadata, som forfatternavn, titel, resumé mm. Nederst på denne side findes et felt (Referencer), hvor en eventuel litteraturliste skal indskrives, hvis tidsskriftet ønsker at tildele DOI til artiklerne. Såfremt en reference har et DOI, skal dette ligeledes fremgå her.

   

   

   

   

  Hvis der mangler info om citation for en bestemt type reference, se linket: http://www.docstyles.com/mlacrib.htm

   

   

   

  Eksempel på en litteraturliste

   

  Auerbach, Nina. “Jane Austen and Romantic Imprisonment”. Jane Austen in a Social Context. Red. David Monaghan. Totowa, NJ: Barnes, 1981. 9-27.

   

  Baer, Marc David. "Muslim Encounters with Nazism and the Holocaust: The Ahmadi of Berlin and Jewish Convert to Islam Hugo Marcus." The American Historical Review 120.1 (2015): 140-71. http://dx.doi.org/doi:10.1093/ahr/120.1.140   

   

  Burgoon, Michael, Frank G. Hunsaker og Edwin J. Dawson. Human Communication. 3. udg. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.

   

  Chen, Tsan-Ju, og Horn-Che Chiang. “Auditory Effects of Airport Noise on People Living Near an Airport”. Archives on Environmental Health 52 (1997): 145-150.

   

  Cody, David. “Charlotte Bronte: A Brief Biography”. The Victorian Web. 1987. 14. juli 2003 <http://www.scholars.nus. edu.sg/landow/victorian/authors/bronte/cbronte/brontbio.html>.

   

  “Condoleezza Rice Discusses Iraq”. Face the Nation. CBS. 13. juli 2003.

   

  Cruz, Nancy. Telefonisk interview. 14. juli 2003.

   

  “The Divine Comedy”. Encyclopaedia Britannica Online. 2003 Encyclopaedia. Britannica. 10. juli 2003 <http://search.eb.com/>.

   

  Gleick, Elizabeth. “Sex, Betrayal and Murder”. Time 17. juli 1995: 32–33.

   

  Keyser, Elizabeth Lennox. Whispers in the Dark: The Fiction of Louisa May Alcott. Knoxville: U of Tennessee Press, 1993.

   

  Murphy, Neil. "Henry VIII’s First Invasion of France: The Gascon Expedition of 1512." The English Historical Review 130.542 (2015): 25-56. http://dx.doi.org/doi:10.1093/ehr/ceu367

   

  “A Murder Case That Will Not Die”. Newsweek 5. marts 2001: 50. Expanded Academic ASAP. InfoTrac. Bridgewater State College Lib., Bridgewater, MA. 10. juli 2003 <http://web7. infotrac.galegroup.com/>.

   

  Pustz, Matthew. Comic Book Culture: Fanboys and True Believers. Studies in Popular Culture. Jackson: University Press of Mississippi, 1999. Netlibrary. Nelinet 10. juli 2003 <http:www....>.

   

  Stelzel, Philipp. "Transnationalism and the History of Historiography: A Transatlantic Perspective." History Compass 13.2 (2015): 78-87. http://dx.doi.org/doi:10.1111/hic3.12218

   

  Swinden, Patrick. “Translating Racine”. Comparative Literature 49 (1997): 209 – Academic Search Premier. EBSCO. Bridgewater State College Lib., Bridgewater, MA. 16. juli 2003 <http://web14. epnet.com/>.

   

  Tannenbaum, Samuel og Dorothy Tannenbaum. Elizabethan Bibliographies. 1937-1950. Port Washington, New York: Kennikat, 1967.

   

  Taunton”. The Encyclopedia Americana. 2001-udg.

   

   

  Weblogs:

   

  Christmas Eve Boys. Terry and Steve + 2. Web. 21. november 2011. <http://christmaseveboys.blogspot.com/>.

   

  "I Will Be A Wonderful Mother - Author Unknown". Million Rupee Baby. 26. oktober 2008. Web. 22. november 2011. <http://millionrupeebaby.blogspot.com>.

   

  "Lotsa eggs". Amani and Bob's Indian Surrogacy, 16. oktober 2011. Web. 21. november 2011. <http://amaniandbobsurrogacy.blogspot.com/>.

   

  Made in India, Web. 21 november 2011. <http://152am.blogspot.com/>.

   

  "Many Miles". A Distant Miracle, 8. februar 2010. Web. 21. november 2011. <http://adistantmiracle.blogspot.com/>.

   

  "My Farewell". A Distant Miracle, 27. oktober 2011. Web. 21. november 2011. http://adistantmiracle.blogspot.com/.


Retningslinjer for forfattere

Manuskriptvejledning for Tidsskriftet K&K. Kultur og Klasse

K&K er et nordisk tidsskrift, som modtager artikler skrevet på dansk, svensk eller norsk. Artikler skal have et omfang på 14‐15 sider á 2.200 anslag inkl. mellemrum, hvis ikke andet er aftalt med en redaktør.

Levering af manus
Manuskriptet leveres i elektronisk form i tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word. Der er ikke indrykning ved kapitelstart, efter mellemrubrikker, citater, figurer, tabeller og blanke linjer. Ved alle andre afsnit er der indrykning med tabulator. Noter skal være fodnoter. Noter er placeret efter sluttegn.[1]

For at kunne uploade manuskriptfilen, skal du oprette dig selv som forfatter ved tidsskriftet: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/kok/index. Sammen med artiklen uploades et engelsk resumé, som opsummerer hovedargumentet og konklusionen (maksimum 1.500 tegn, inkl. mellemrum). Artiklens titel skal ligeledes oversættes til engelsk og 5‐10 nøgleord (på dansk, svensk eller norsk og engelsk) skal medsendes.

Følg retningslinjerne med henblik på sikring af blind review. Biografiske oplysninger om forfatteren skal ikke fremgå af selve dokumentet men derimod indtastes i de respektive felter.

Vi vil gerne have de vigtigste aktuelle informationer om 1) akademisk grad og evt. institutionstilknytning og 2) andre aktuelle og/eller temarelaterede udgivelser fra forfatterens hånd uploadet i et separat dokument under upload-processens trin 4. Det kan være seneste udgivelse, mest relevante udgivelser eller kommende udgivelser efter eget valg. Anmeldere oplyser blot akademisk grad og evt. institutionstilknytning.

Bio-/bibliografiske oplysninger opstilles på følgende måde:

Eksempel:
BENJAMIN JON BOYSEN, lektor ved Center for Litteraturvidenskab, Syddansk Universitet (Odense). Har udgivet At være en anden: Essays om intethed, ambivalens og fremmedhed hos Francesco Petrarca og William Shakespeare (Odense: Syddansk universitetsforlag, 2007) og har desuden just indleveret doktorafhandlingen The Ethics of Love: An Essay on James Joyce. Den trykte artikel er del af et pågående arbejde om forholdet mellem litteratur og filosofi drøftet ud fra spørgsmålet om galskaben.

Inddeling af tekst
Artikler indledes med:
1) forfatternavn (fornavne, efternavn)
2) titel på artikel
3) eventuel undertitel
Titler skal være korte, da den skandinaviske titel skal oversættes til engelsk, og der er begrænset plads til den engelske titel. Bidragyderen skal selv sørge for den engelske oversættelse – al engelsk tekst tjekkes og godkendes dog af redaktionens engelskredaktør. Brødteksten opdeles i afsnit markeret med en overskrift (mellemrubrik). Mellemrubrikker står med samme font, stil og størrelse som resten af teksten. Der bruges ikke andre former for tekstopdeling ud over mellemrubrikker. Artikler kan ikke indledes med en mellemrubrik. Der skal som minimum komme et eller flere brødtekstafsnit inden den første mellemrubrik.

Titler på tekster
Titler på tekster, hvortil der henvises, skrives efter følgende retningslinjer både i hovedtekst og i noter:

1) Titler på selvstændige bogudgivelser (film, teaterstykker, malerier m.m.) kursiveres. Også tidsskriftsnavne kursiveres.

2) Alle andre titler (artikler, noveller, digte m.m.) sættes i anførselstegn, der bedes anvendt i følgende

udformning: ” for anførselstegn begyndt og ” for anførselstegn slut (99‐99). 

Litteraturhenvisninger
Følger dansk udgave af MLA‐style.

Citater
Citater oversættes til dansk, norsk eller svensk, og ønsker man at bringe den udenlandske originaltekst, kan det gøres i en fodnote. Er originaltekstens ordlyd af essentiel betydning for fremstillingen kan man gøre det omvendt ‒ dvs. lade oversættelsen optræde i note og originalen i brødteksten. Kortere citater placeres inde i brødteksten. Længere citater – på mere end 2‐3 linjer – markeres med tom linje, og de afsluttes igen med en tom linje. Der er ingen indrykninger ved citat. I alle tilfælde skal citat starte og slutte med anførselstegn – ” for citat begyndt og ” for citat slut (99‐99). Litteraturhenvisning ved citatets afslutning følger de almindelige retningslinjer for litteraturhenvisninger. Citat i citat anføres med halve anførselstegn – dvs. ’ for citat begyndt og ’ for citat slut (9‐9).

Kommaer, forkortelser, årstal, tankestreger mv.
Der skal anvendes grammatisk kommatering.

 • Forkortelser skrives f.eks., m.m., bl.a., ca., osv., dvs., mv.

 • Årstal skrives f.eks. 1985‑1988.

 • Årtier skrives med apostrof (1990’erne), ikke ud i ét.

 • Initialer er opført uden mellemrum (H.C. Andersen).

 • Der bruges stort eller lille bogstav efter kolon, afhængigt af om der følger en helsætning efter kolonet eller ej. Hvis der gør, skrives med stort, ellers med lille.

 • Der bruges bindestreg (‐) ved ord‐ og tal‐sammensætninger og tankestreg (–) i alle andre sammenhænge. Således ”1808‐1830”, ”16‐19‐årige” og ”Nu har hun ‒ omsider ‒ fået øjnene op”. I overensstemmelse med Håndbog i Nudansk.

 • Udeladelser skal markeres med skarp parentes [...]

Illustrationer
Illustrationer (sort/hvid) kan ikke bringes uden forudgående aftale. Billeders opløsning skal være mindst 300 dpi, stregtegninger dog minimum 600 dpi og helst 1200 dpi – målt på billedet i den størrelse, det skal gengives i. Marker placering i teksten og medsend billedet i separat fil. Evt. ophavsrettigheder skal være afklaret og betalt. Der er ophavsret på værker i 70 år efter ophavsmandens død. Det skal tydeligt markeres med kantede parenteser samt ekstra linjer ovenfor og nedenfor, hvor billeder, figurer og tabeller skal placeres. Alle billedfiler skal navngives, så det fremgår klart, hvor billederne hører til.

Billedfiler navngives således: 

Forfatternavn. Billede 1
Forfatternavn. Billede 2
Forfatternavn. Tabel 1 

Billedplacering markeres således med hårde parenteser:
[Billede 1]

Billedtekst markeres således med hårde parenteser:[Billedtekst:] Her skriver man sin billedtekst

Særligt om anmeldelser
Anmeldelser til tidsskriftet K&K skrives i princippet efter ovennævnte retningslinjer. Dog gælder der nogle få særlige forhold. Efter overskrift på anmeldelsen anføres forfatter, titel, udgivelsessted og udgivelsesår. Derefter tilføjes i parentes forlagets navn. Drejer det sig om en disputats eller en ph.d.‐afhandling, tilføjes dette i en parentes til sidst. Anmeldelser bør ikke indeholde afsnitsoverskrifter (mellemrubrikker). I anmeldelsens brødtekst gives der sidehenvisninger til det anmeldte værk direkte i parentes uden yderligere titel‐ eller forfatteroplysning. Henvises der til andre værker, foregår det efter den almindelige standard beskrevet ovenfor i afsnittet om litteraturhenvisninger.

I hvert nummer er der mulighed for bringe en enkelt lang anmeldelse, der relaterer sig til det specifikke

nummers tema ‒ en sådan såkaldt lang anmeldelse må være maks. seks normalsider à 2.200 tegn, inkl. mellemrum. Almindelige/øvrige anmeldelser betegnes som korte – disse må have en længde på maks. fire normalsider à 2.200 tegn, inkl. mellemrum. Da de korte anmeldelser sættes op i to spalter, er der ikke mulighed for fodnoter. Redaktionen oplyser anmelderen om, hvilken type anmeldelse der ønskes.[1]

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Det elektroniske tidsskrift K&K behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn,
Tilhørsforhold
Land
E-mail adres­se
Brugernavn
Adgangskode

Vi deler ikke dine almindelige per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer de almindelige personoplys­nin­gerne, så læn­ge tidsskriftet K&K er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt i redaktionen for K&K til sta­ti­sti­ske analyser udelukkende til intern brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på litjrk@cc.au.dk.