Livets mening på Lakolk strand

Horisontal fordomsfrihed i Peter Seebergs roman Ved havet

Forfattere

  • Jeppe Barnwell Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/kok.v48i130.123637

Nøgleord:

Peter Seeberg, Ved havet, Rømø, stranden, transcendens, realisme, postmodernisme

Resumé

Ved havet (“At the Seaside”, 1978) by the Danish author Peter Seeberg (1925-99) is a complex novel that portrays approximately 40 people on a day at the beach of Rømø Island. It has often either been construed as a biblically inspired narrative or expounded in the light of a Nietzschean amor fati (love of faith). As an alternative, I suggest an interpretation grounded on a conception of the beach as a particular and privileged space, eternal yet open and liable to change, which allows a plurality of voices and views to coexist peacefully in what I call a horizontal open-mindedness. I argue that the novel grapples with a classic modernistic idea about existence—and in particular a symbolistic idea about transcendence—but that it does it in a new, more sensorial and inclusive way. By comparing the novel to, among other things, an unpublished essay on “the meaning of life on Lakolk Beach,” I propose a reading that points towards a new postmodern “realism” in the writings of Seeberg and perhaps in Danish literature on the whole.

Forfatterbiografi

Jeppe Barnwell, Københavns Universitet

Jeppe Barnwell er seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Har bl.a. publiceret af og om Sophus Claussen, Georg Brandes og Peter Seeberg. Heriblandt medredaktør og bidragyder til en tekstkritisk udgave: Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa i 11 bind (Gyldendal, 2017-19). I øjeblikket desuden ph.d.-stipendiat ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, med et projekt om forholdet mellem Peter Seebergs museumsarbejder og skønlitterære virke.

Referencer

Adorno, Theodor W. Ästhetische Theorie. Gesammelte Schriften, bd. 7. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1970.
Andersen, Jørn Erslev. ”Tid? Peter Seebergs Ved havet”. Peter Seeberg og Hald. At åbne arkivet. Red. Maria Davidsen, Jørgen Aabenhus og Anne-Marie Mai. Odense: Gylden­dal/Syddansk Universitetsforlag, 2005. 38-64.
Andersen, Jørn Erslev. ”Efterskrift”. Peter Seeberg: Ved havet. Red. Jeppe Barnwell, Jesper G. Nielsen og Anders Juhl Rasmussen. København: DSL/Gyldendal, [1978] 2019.
Baudelaire, Charles. ”Enivrez-vous”. Œuvres complètes, bd. 1. Red. Claude Pichois. Paris: Gallimard, 1975 [Le Spleen de Paris, XXXIII, 1869]. 337.
Bondebjerg, Ib. ”Hverdagens, historiens og mytens tid. Et gensyn med Peter Seebergs forfatterskab”. Mytesyn. En bog om Peter Seebergs forfatterskab. Red. Iben Holk. Viby J.: Centrum, 1985. 123-144.
Foucault, Michel. ”Des espaces autres”. Architecture, Mouvement, Continuité 5 ([1967] 1984): 46-49.
Friedrich, Hugo. Die Struktur der modernen Lyrik. Von Baudelaire bis zur Gegenwart. Hamburg: Rowohlt, [1956] 1962.
Gjesing, Knud Bjarne. ”Peter Seeberg”. Danske digtere i det 20. århundrede, bd. 2. Red. Anne-Marie Mai. København: Gads Forlag, 2001. 114-128.
Holst Sørensen, Jonas. Peter Seeberg. Æstetik, eksistensfilosofi og kulturanalyse i Peter See­bergs skønlitterære forfatterskab. København: Multivers, 2003.
Jensby, Anne Julie. ”Faldets poesi – en læsning af Peter Seebergs roman Ved havet, 1978”. Nordica. Tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik 19 (2002): 199-231.
Juhl, Marianne. Peter Seeberg. En monografi. København: Gyldendal, 1999.
Klysner, Finn. Den danske kollektivroman 1928-1944. København: Vinten, 1976.
Kristensen, Sven Møller. Amerikansk litteratur 1920-1947. København: Athenæum, 1948.
Lyotard, Jean-François. La condition postmoderne. Rapport sur le savoir. Paris: Les Éditions de minuit, 1979.
Poulsen, Sigurd Enggaard. ”Peter Seeberg: ‘Ved havet’”. Dagen letter i sindet. Studier og læsninger i Peter Seebergs forfatterskab. Red. Sigurd Enggaard Poulsen og Kr. Friis-
Jensen. Herning: Poul Kristensen, 1979. 67-77.
Rasmussen, Anders Juhl. Under stadig skælven. Peter Seebergs arkiv og værk. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2018.
Sandstrøm, Bjarne. ”Vejen mod havet. Om bevidstheden som problem i Peter Seebergs forfatterskab”. Kritik. Tidsskrift for litteratur, forskning, undervisning 47 (1979): 39-64.
Seeberg, Peter. Bipersonerne. Red. Jeppe Barnwell, Jesper G. Nielsen og Anders Juhl Rasmussen. København: DSL/Gyldendal, [1956] 2018.
Seeberg, Peter. ”Fem afsnit om en realistisk roman”. Kritik. Tidsskrift for litteratur, forskning, undervisning 47 (1979): 26-38.
Seeberg, Peter. ”Nogle stemmer at længes efter. (Hvordan jeg blev digter)”. Berlingske Aftenavis 13. maj 1961.
Seeberg, Peter. ”Peter Seeberg besvarer spørgsmål fra Marcel Proust”. Perspektiv 13 2 (1966): 46.
Seeberg, Peter. Ved havet. Red. Jeppe Barnwell, Jesper G. Nielsen og Anders Juhl Rasmussen. København: DSL/Gyldendal, [1978] 2019.
Therkildsen, Børge. ”Peter Seeberg på Rømø, der er scenen for hans roman ‘Ved havet’”. Jydske Tidende 19. juli 1981.
van der Liet, Henk. Indfaldsvinkler. En forfattersamtale mellem Peter Seeberg og Poul Vad. København: Gyldendal, 1998 [interview på baggrund af båndoptagelse fra 1979].
Verlaine, Paul. ”La mer est plus belle”. Œuvres poétiques complètes. Red. Y.-G. Le Dantec og Jacques Borel. Paris: Gallimard, 1938 [Sagesse, tredje afdeling, XV, 1880]. 285.

Downloads

Publiceret

2020-12-29

Citation/Eksport

Barnwell, J. (2020). Livets mening på Lakolk strand: Horisontal fordomsfrihed i Peter Seebergs roman Ved havet. K&Amp;K - Kultur Og Klasse, 48(130), 135–160. https://doi.org/10.7146/kok.v48i130.123637

Nummer

Sektion

Artikler