Temanummeret belyser, hvordan man i psykologien kan tydeliggøre sin sociale ansvarlighed – både i ord og i handling. Efter indledningen følger en artikel om Nini Prætorius, der forlader Psyke & Logos-redaktionen, og derefter en artikel, der beretter om psykologer og psykiateres jagt efter at finde et kemisk sandhedsmiddel, der kunne anvendes ved hjernevask, i kølvandet på Koreakrigen. Næste artikel præsenterer en historisk analyse af debatten omkring solidaritet, individualisme og demokrati mens det i efterfølgende artikel argumenteres for solidaritetsbegrebets fundamentalontologi og konkluderes, at solidaritetens grundlag er forskellighed og ikke ensartethed. Næste tekst fokuserer på, hvordan øget social ansvarlighed inden for trafik kan øges, mens forfatteren til artiklen efter bestemmer socialt ansvar som et ansvar for oprettelsen, opretholdelsen og den kritiske udvikling og værdiudformning af almenmenneskelige grundforhold, der udgør vores fælles tilværelse.

I efterfølgende tekst anlægges en udviklingspsykologisk vinkel på emnet social ansvarlighed og det vises, at udvikling af social ansvarlighed bygger på en forståelse af sig selv og andre som intentionelle væsener. Dernæst undersøges den sociale praksis, der udspringer af begreber om mangfoldighedsledelse, der implicerer en gennemgribende reorganisering og styring af organisationer ud fra en opfattelse af sociokulturel diversitet som (økonomisk) ressource. I næste artikel beskrives, hvordan den langsomme behandling i sager om familiesammenføring kan føre til alvorlige psykiske og sociale problemer for dem, der venter på en afgørelse. Efterfølgende artikel viser, hvordan soldaters overgreb på og massakrer af civile bunder i manglen på oplysning om menneskerettigheder og i manglen på social ansvarlighed i ledelsen af militære organisationer. De to næste tekster handler hhv. om problematikker i det kommunale felt der bredt set benævnes Børn med særlige behov og betydningen af at op bygge fælles læringsrum, hvor forældrene er vigtige ressourcepersoner i skolens undervisning.

Efterfølgende artikel fokuserer på, hvordan en leder bl.a. med sin personlige stil og sine visioner for arbejdspladsen kan bidrage til at skabe en ’psykologisk ilt’, der kan understøtte, opløfte og vitalisere medarbejdernes engagement og produktivitet. Næste artikel beskriver et sammenhængende projekt, der omfatter kreativ skrivning, psyko-sociale sessioner og undervisning for etniske minoritetsmedlemmer i svære situationer i hhv. England, Finland og Danmark for at sætte en moddiskurs op overfor en problem-mættet diskurs. De to næste tekster fokuserer på hhv. arbejdet med konfliktmægling og menneskelige fællesskaber – set som en ressource for frihed eller en begrænsning af denne – og psykoedukation med flygtningefamilier. Udenfor temaet er en artikel om kropsbilleder ved skizofreni samt en perspektiverende refleksion over Psyke & Logos’ temanummer om demokrati: Demokrati – Diversitet & Psykologi og til sidst følger i anledning af 150-året for Freuds fødsel en række artikler om Freud.

Publiceret: 2006-12-31

Introduktion

Artikler

Under Stregen

Abstracts - English