"Det er lidt snyd, er det ik?" En kvalitativ undersøgelse af specialevejledning som forskningspraktik

Forfattere

  • Gitte Wichmann-Hansen, Lektor Centre for Educational Development, Aarhus Universitet https://orcid.org/0000-0001-9797-2831
  • Anna Bager-Elsborg, Teamleder Aarhus Maskinmesterskole
  • Sune Dueholm Müller, Lektor Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v16i31.125056

Resumé

I denne artikel undersøger vi muligheder og begrænsninger ved en konkret vejledningsmodel, som en specialevejleder har udviklet, hvori studerende tilbydes partnerskab i form af tæt samarbejde og medforfatterskab på en artikel. Vi tager afsæt i litteraturen om "studerende som partnere" og placerer modellen teoretisk inden for denne litteratur som en radikal og elitær udgave af forskningssamarbejde med studerende. Datagrundlaget er longitudinale fokusgruppe-interviews og individuelle interviews med fire specialestuderende. Analysen viser, at de studerende oplever muligheder for et stort læringsudbytte, intens sparring og større jobafklaring. Samtidig viser analysen, at modellen er ressourcekrævende og appellerer til særligt ambitiøse studerende og vejledere.

Artiklen bidrager med nye fund om de indre spændinger mellem styring og selvstændighed, der kan opstå i vejledningen, når vejlederen har flere roller, nemlig rollen som både vejleder, bedømmer og projektleder. Artiklen afsluttes med en række råd til, hvad man bør være opmærksom på i implementeringen af denne type vejledning.

Referencer

Almutrafi, F. (2019). The What, Why and How of Conducting Focus-Group Research. International Journal of Language and Linguistics, 7(5), 235-239. https://doi.org/10.11648/j.ijll.20190705.18

Barnes, G.P. & Cheng, M. (2019).Working independently on the dissertation proposal: experiences of international Master's students. Journal of Further and Higher Education, 43(8), 1120-1132. https://doi.org/10.1080/0309877X.2018.1450965

Bastalich, W. (2015). Content and context in knowledge production: a critical review of doctoral supervision literature. Studies in Higher Education, 42(7), 1145-1157. https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1079702

Becher, T. (1994). The significance of disciplinary differences. Studies in Higher Education, 19(2),151-161. https://doi.org/10.1080/03075079412331382007

Biglan, A. (1973). Relationships between subject matter characteristics and the structure and output of university departments. Journal of Applied Psychology, 57(3), 204-213. https://doi.org/10.1037/h0034699

Boehe, D.K. (2016) Supervisory styles: a contingency framework, Studies in Higher Education, 41(3), 399-414. https://doi.org/10.1080/03075079.2014.927853

Bovill, C., Cook-Sather, A., Felten, P., Millard, L. & Moore-Cherry, N. (2016). Addressing potential challenges in co-creating learning and teaching: overcoming resistance, navigating institutional norms and ensuring inclusivity in student-staff partnerships. Higher Education 71(2), 195-208. https://doi.org/10.1007/s10734-015-9896-4

Biggs, J. (2012) What the student does: teaching for enhanced learning. Higher Education Research & Development, 31(1), 39-55. https://doi.org/10.1080/07294360.2012.642839

Burks, R. L. & Chumchal, M. M. (2009). To co-author or not to co-author: how to write, publish, and negotiate issues of authorship with undergraduate research students. Science Signaling, 2(94), 1-7. https://doi.org/10.1126/scisignal.294tr3

Christensen, M. & Tegtmejer, T. (2015). Forskningsåret som karriereplatform. Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet. https://pure.au.dk/portal/files/94020047/CESU_Forsknings_ret_som_karriereplatform.pdf

Cook-Sather, A., Bovill, C. & Felten, P. (2014). Engaging students as partners in teaching and learning: A guide for faculty. Jossey-Bass.

Deuchar, R. (2008). Facilitator, director or critical friend?: contradiction and congruence in doctoral supervision styles. Teaching in Higher Education, 13(4), 489-500. https://doi.org/10.1080/13562510802193905

de Kleijn, R., Meijer, P.C., Brekelmans, M. & Pilot, A. (2013). Curricular Goals and Personal Goals in Master's Thesis Projects: Dutch Student-Supervisor Dyads. International Journal of Higher Education 2(1): 1-11. https://doi.org/10.5430/ijhe.v2n1p1

Eagan, M. K., Sharkness, J., Hurtado, S., Mosqueda, C. M. & Chang, M. J. (2011). Engaging Undergraduates in Science Research: Not Just About Faculty Willingness. Research in higher education, 52(2), 151-177. https://doi.org/10.1007/s11162-010-9189-9

Ginn, F. (2014). "Being Like a Researcher": Supervising Masters Dissertations in a Neoliberalizing University. Journal of Geography in Higher Education, 38(1), 106-118. https://doi.org/10.1080/03098265.2013.836746

Gravett, K., Kinchin, I.M. & Winstone, N.E. (2020). "More than customers": conceptions of students as partners held by students, staff, and institutional leaders. Studies in Higher Education, 45(12), 2574-2587. https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1623769

Greenbank, P. & Penketh, C. (2009). Student Autonomy and Reflections on Researching and Writing the Undergraduate Dissertation. Journal of Further and Higher Education, 33(4), 463-472. https://doi.org/10.1080/03098770903272537

Hall, E.E., Walkington, H., Shanahan, J.O., Ackley, E. & Stewart, K. A (2018). Mentor perspectives on the place of undergraduate research mentoring in academic identity and career development: an analysis of award winning mentors, International Journal for Academic Development, 23(1), 15-27. https://doi.org/10.1080/1360144X.2017.1412972

Hansen, A., Hansen, M. & Krogh, A. (2020). Muligheder og dilemmaer i forskningssamarbejder mellem undervisere og studerende. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 16(29), 2-13. https://doi.org/10.7146/dut.v15i29.115877

Healey, M., Flint, A. & Harrington, K. (2014). Engagement through partnership: students as partners in learning and teaching in higher education. The Higher Education Academy. https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/resources/engagement_through_partnership.pdf

Hill, J., Healey, R.L., West, H. & Déry, C. (2019). Pedagogic partnership in higher education: encountering emotion in learning and enhancing student wellbeing. Journal of Geography in Higher Education, https://doi.org/10.1080/03098265.2019.1661366

Jenkins, A. and Healey, M. (2012). Research-led or research-based undergraduate curricula. In: L. Hunt & D. Chalmers (Eds.), University teaching in focus: a learning centred approach (128-44). Acer. https://doi.org/10.4324/9780203079690-8

Jeppsson, F. & Haglund, J. (2019). Sampublicering med studenter - ett sätt att stärka forskningsanknytningen i lärarutbildningen. Högre Utbildning, 9(1), 98-111. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1528

Jung, J. (2019). Learning experience and academic identity building by master's students in Hong Kong, Studies in Higher Education, https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1652811

Kiley, M. & Cumming, J. (2015). Enhanced learning pathways and support for coursework master's students: challenges and opportunities. Higher Education Research & Development, 34(1), 105-116. https://doi.org/10.1080/07294360.2014.934335

Kuh, G. (2008). High-Impact Educational Practices: What They Are, Who Has Access to Them, and Why They Matter. Association of American Colleges & Universities. https://provost.tufts.edu/celt/files/High-Impact-Ed-Practices1.pdf

Kuh, G. & O'Donnell, K. (2013). Ensuring quality and taking high-impact practices to scale. Association of American Colleges and Universities. https://www.aacu.org/publications-research/publications/ensuring-quality-and-taking-high-impact-practices-scale

Laursen, S.L., Hunter, A-B., Seymour, E., Thiry, H. and Melton, G. (2010). Undergraduate research in the sciences: Doing real science. Jossey-Bass.

Lee, A. & McKenzie, J. (2011). Evaluating doctoral supervision: tensions in eliciting students' perspectives. Innovations in Education and Teaching International, 48(1), 69-78. https://doi.org/10.1080/14703297.2010.543773

Levy, P. (2011). Embedding inquiry and research into mainstream higher education: A UK perspective. Council on Undergraduate Research Quarterly, 32(1), 36-42.

Madsen, L.M. & Winsløw, C. (2009). Relations between teaching and research in physical geography and mathematics at research-intensive universities. International Journal of Science and Mathemathics Education 7, 741-763. https://doi.org/10.1007/s10763-008-9134-y

Magnusson, J. & Zackariasson, M. (2019) Student independence in undergraduate projects: different understandings in different academic contexts. Journal of Further and Higher Education, 43(10), 1404-1419. https://doi.org/10.1080/0309877X.2018.1490949

Malcolm, M. (2012). Examining the Implications of Learner and Supervisor Perceptions of Undergraduate Dissertation Research in Business and Management. Teaching in Higher Education, 17(5), 565-576. https://doi.org/10.1080/13562517.2011.641005

Miles, M.B., Huberman, A.M. & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers. SAGE.

Moore, J.L. & Felten, P. (2018). Academic development in support of mentored undergraduate research and inquiry. International Journal for Academic Development, 23(1), 1-5. https://doi.org/10.1080/1360144X.2018.1415020

Osborn, J. M. & Karukstis, K. K. (2009). The benefits of undergraduate research, scholarship, and creative activity. In: M. Boyd and J. Wesemann (Eds.), Broadening Participation in Undergraduate Research: Fostering Excellence and Enhancing the Impact (s.41-53). Council on Undergraduate Research, Washington, DC.

Ramian, K. (2012). Casestudiet i praksis. Hans Reitzels Forlag

Rienecker, L., Wichmann-Hansen, G. & Jørgensen, P.S. (2019) God vejledning - af specialer, bacheloropgaver og projekter. Forlaget Samfundslitteratur.

Shaw, K., Holbrook, A. & Bourke, S. (2013). Student experience of final year undergraduate research projects: an exploration of "research preparedness". Studies in Higher Education, 38(5), 711-727. https://doi.org/10.1080/03075079.2011.592937

Simpson, T. E., Safa, M., Sokolova, A. & Latiolais, P. G. (2019). Career Readiness and Employment Expectations: Interdisciplinary Freshman Experience. Journal of Business and Management Sciences, 7(3), 121-130. https://doi.org/10.12691/jbms-7-3-3

Spronken-Smith, R. A., Brodeur, J. J., Kajaks, T., Luck, M., Myatt, P., Verburgh, A., Walkington, H. and Wuetherick, B. (2013). Completing the research cycle: A framework for promoting dissemination of undergraduate research and inquiry. Teaching and Learning Inquiry, 1(2), 105-18. https://doi.org/10.2979/teachlearninqu.1.2.105

Thiry, H., Weston, T.J., Laursen, S.L. & Hunter, A-B. (2012). The Benefits of Multi-Year Research Experiences: Differences in Novice and Experienced Students' Reported Gains from Undergraduate Research. CBE-Life Sciences Education, 11, 260-272. https://doi.org/10.1187/cbe.11-11-0098

Todd, M., Bannister, P. and Clegg, S. (2004). Independent Inquiry and the Undergraduate Dissertation: Perceptions and Experiences of Final‐Year Social Science Students. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(3), 335-355. https://doi.org/10.1080/0260293042000188285

Todd, M.J., Smith, K. & Bannister, P. (2006). Supervising a social science undergraduate dissertation: staff experiences and perceptions. Teaching in Higher Education 11(2),161-173. https://doi.org/10.1080/13562510500527693

Uddannelses- og Forskningsministeriet. (2020). Forskningsbaseret uddannelse. Undersøgelse af forskningselementet i udvalgte kandidatuddannelser. Styrelsen for Forskning og Uddannelse. https://ufm.dk/publikationer/2020/filer/forskningsbaseret-uddannelse_publikation_korrekturlaest_230620.pdf

Wulf-Andersen T., Hjort-Madsen P., Mogensen K.H. (2015). Research Learning - How Students and Researchers Learn from Collaborative Research. In: A. Andersen & S. Heilesen (Eds), The Roskilde Model: Problem-Oriented Learning and Project Work. Innovation and Change in Professional Education (s. 211-231). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-09716-9_14

Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th Ed.). SAGE.

Downloads

Publiceret

2021-11-30

Citation/Eksport

Wichmann-Hansen, G., Bager-Elsborg, A., & Müller, S. D. (2021). "Det er lidt snyd, er det ik?" En kvalitativ undersøgelse af specialevejledning som forskningspraktik. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 16(31). https://doi.org/10.7146/dut.v16i31.125056