Mere undervisning, større studieintensitet? En multilevelanalyse af 7.917 studerendes tidsforbrug

  • Kim Jesper Herrmann Center for Undervisning og Læring Aarhus Universitet
  • Anna Bager-Elsborg Center for Undervisning og Læring Aarhus Universitet
  • Inger Borch Hansen Center for Undervisning og Læring Aarhus Universitet
  • Rasmus Borup Nielsen Center for Undervisning og Læring Aarhus Universitet
Nøgleord: studieintensitet, tidsforbrug, undervisning, forberedelse

Resumé

Der har de seneste år været betydelig interesse for danske universitetsstuderendes studieintensitet, og der er blevet givet forskellige anbefalinger i forhold til, hvordan de studerende kan motiveres til at studere mere. Det empiriske grundlag for sådanne anbefalinger er imidlertid sparsomt. Formålet med dette studie er dels at beskrive den gennemsnitlige studieaktivitet blandt studerende på Aarhus Universitet, dels at analysere det indbyrdes forhold mellem undervisning og forberedelse. En multilevelanalyse af 7.917 studerendes selvrapporterede tidsforbrug viser overraskende en negativ sammenhæng mellem antallet af timer brugt på undervisning og antallet af timer brugt på forberedelse. Yderligere analyser tyder på, at sammenhængen mellem undervisningstid og forberedelsestid varierer på tværs af uddannelser.

 

In recent years, the study habits of Danish university students have been a cause for concern, and various initiatives to improve motivation and encourage students to study harder have been introduced. However, the empirical support for such initiatives is limited. This article aims to describe the average student’s study habits and analyse the interrelationship between teaching and independent study time. A multilevel analysis of 7,917 students self-reported time budgets surprisingly reveals negative correlation between hours spent studying and hours spent participating in classes. Further analyses suggest that this correlation varies across study programmes. 

Publiceret
2015-03-01
Citation/Eksport
Herrmann, K., Bager-Elsborg, A., Hansen, I., & Nielsen, R. (2015). Mere undervisning, større studieintensitet? En multilevelanalyse af 7.917 studerendes tidsforbrug. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 10(18), 35-50. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/18238