Udvikling af studerendes selvstændighed: Stilladsering i bachelorvejledning

Forfattere

  • Kristina Bakkær Simonsen Aarhus Universitet
  • Gitte Wichmann-Hansen

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v14i27.111028

Resumé

I denne artikel undersøger vi hvordan studerendes selvstændighed kan opøves i
forbindelse med opgaveskrivning. Vi tager afsæt i en teoretisk skelnen mellem
selvstændighed i processen og i produktet og argumenterer for, at sidstnævnte kan og bør trænes undervejs i et opgaveforløb, så de studerende gradvist opnår øget
sikkerhed i videnskabelige formidling. Datagrundlaget er en empirisk case, der indeholder dels en redegørelse for et konkret bacheloropgaveforløb på en samfundsvidenskabelig uddannelse, dels en analyse af forløbets resultater i form af skriftlige evalueringsdata, karakterdata og vejlederens egne observationer. Analysen viser, at vejledere kan fremme progression i studerendes selvstændighed gennem stilladsering, dvs. ved tidligt, gradvist og systematisk at indarbejde forskellige støttende aktiviteter som skriveøvelser, peer-feedback og kollektiv vejledning. Samlet skærper aktiviteterne de studerendes blik på videnskabelige genrekrav og afmonterer dermed meget af den usikkerhed, som de kan have omkring produktkravene til en selvstændig opgave. Resultatet er større mod på opgaveprocessen og højere kvalitet i de endelige produkter.

Downloads

Publiceret

2019-10-04

Citation/Eksport

Simonsen, K. B., & Wichmann-Hansen, G. (2019). Udvikling af studerendes selvstændighed: Stilladsering i bachelorvejledning. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 14(27), 136–154. https://doi.org/10.7146/dut.v14i27.111028

Nummer

Sektion

Videnskabelig artikel