Årg. 30 Nr. 2 (2009): Arbejde under forandring - organisering, relationer og arbejdsliv

					Se Årg. 30 Nr. 2 (2009): Arbejde under forandring - organisering, relationer og arbejdsliv

Dette temanummer sætter en dansk arbejds- og organisationspsykologi, som den udspiller sig i sin mangfoldighed, på dagsordenen. Artiklerne består af såvel teoriafklarende og teoriudviklende som empiriske tekster og beskæftiger sig samlet set med teoripositioner, strategier og konkrete empiriske undersøgelser af forandring i organisationer og organiseringsformer, arbejdsvilkår og ledelse, læring og valg, samt modstand mod forandring og betydning af de ændrede vilkår for den psykiske sundhed og for sammenhænge med livet uden for arbejdsorganisationen.

Nummeret indledes med to artikler om den særlige forandringsbetingelse, som vi i almindelig tale kalder modstand mod forandring, mens de næstfølgende fire artikler handler om organisering, teamsamarbejde og identitet. Derefter kommer to artikler, der på forskellig vis beskæftiger sig med ledelse mens de næste tekster koncentrerer sig om, hvad dagens arbejdsvilkår betyder socialt og sundhedsmæssigt. De tre efterfølgende bidrag handler om hhv. læring, supervision og entreprenørship. Derefter følger en artikel om valgets psykologi, der har både almen og praktisk psykologisk relevans. Udenfor tema er en artikel, der beskæftiger sig med Franz Fromms engagement i udforskningen af spisefordomme, og derudoverJens Mammens tiltrædelsesforelæsning, fra da han tiltrådte som adjungeret professor på Aalborg Universitet. Til sidst bringes hhv. en redigeret udgave af Benny Karpatschofs afskedsforelæsning, der bl.a. fremlægger hans bud på en integration af kvalitativ og kvantitativ forskningsmetodik og til slut en anmeldelse af Niels J. Blunchs bog om Structural Equation Modelling (SEM).

Publiceret: 2009-12-31

Introduktion

Artikler

Abstracts - English