DEN KVALITATIVE OG DEN KVANTITATIVE UNDERSØGELSESFORM – DE ONTOLOGISKE, ERKENDELSESMÆSSIGE OG METODOLOGISKE KARAKTERISTIKA

Forfattere

  • Benny Karpatschof Københavns Universitet

Nøgleord:

Afskedsforlæsning, Den kvalitative og den kvanitative undersøgelsesform

Resumé

Redigeret udgave af Afskedsforelæsning – 31.10. 2008

Forfatterbiografi

Benny Karpatschof, Københavns Universitet

Benny Karpatschof er cand.psych., ph.d., fhv. lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Downloads

Publiceret

2009-12-31

Citation/Eksport

Karpatschof, B. (2009). DEN KVALITATIVE OG DEN KVANTITATIVE UNDERSØGELSESFORM – DE ONTOLOGISKE, ERKENDELSESMÆSSIGE OG METODOLOGISKE KARAKTERISTIKA. Psyke & Logos, 30(2), 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8767