TIL FORSVAR FOR DEN SUNDE FORNUFT. KAN PSYKOLOGIEN BLIVE EN VIDENSKAB UDEN AT FJERNE SIG FRA VIRKELIGHEDEN?

Forfattere

  • Jens Mammen Aalborg Universitet

Nøgleord:

Tiltrædelsesforelæsning, Den sunde fornuft, Psykologi som videnskab

Resumé

Tiltrædelsesforelæsning den 24. april 2009 som adjungeret professor ved Aalborg Universitet

Psykologiens tidlige og nutidige historie er fyldt med eksempler på, at man for at fundere en psykologisk videnskab teoretisk og metodisk har måttet ofre væsentlige dele af de indsigter om menneskers liv, som indgår i dagligdagens erfaringer, eller som kendes fra andre videnskaber. Det har ført til ensidighed og fragmentering og har desuden fjernet den videnskabelige psykologi fra den professionelle praksis. Kan psykologien på denne baggrund vende tilbage til den sunde fornuft uden at blive en triviel gentagelse af førvidenskabelig erfaring? Forudsætningen er, at der kan findes en kerne, som samler psykologien. I forelæsningen vil der blive givet nogle bud på en sådan kerne, som indebærer nogle ”kopernikanske vendinger” i forhold til megen såkaldt ”mainstream psychology”.

Forfatterbiografi

Jens Mammen, Aalborg Universitet

Jens Mammen er dr.phil. og mag.art. og siden 1. oktober 2008 professor emeritus efter 40 års ansættelse ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Fra 1. april 2009 er han adjungeret professor ved Aalborg Universitet

Downloads

Publiceret

2009-12-31

Citation/Eksport

Mammen, J. (2009). TIL FORSVAR FOR DEN SUNDE FORNUFT. KAN PSYKOLOGIEN BLIVE EN VIDENSKAB UDEN AT FJERNE SIG FRA VIRKELIGHEDEN?. Psyke & Logos, 30(2), 19. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8766