TILBLIVELSEN AF DET NY NORDISKE KØKKEN – Claus Meyer som institutionel entreprenør

Forfattere

  • Niels Christian Nickelsen Københavns Universitet
  • John Damm Scheuer Roskilde Universitet

Nøgleord:

Arbejde, Forandring, Claus Meyer, Institutionel entreprenør

Resumé

Denne artikel er en analyse af en organisatorisk transformations indledende fase. Konkret den fase, hvor en institutionel entreprenør undfanger en idé, der bryder med eksisterende logikker i et organisatorisk felt og derved skaber et potentiale for forandring ved at udfordre eksisterende logikker. Analysens gennemgående empiriske forankringspunkt er det gastronomiske felt i Danmark og i Norden og mere specifikt; kokken og entreprenøren Claus Meyers ambitioner om at virkeliggøre en madpolitisk vision. Artiklens teoretiske bidrag er en begrebsliggørelse, præcisering og nuancering af, hvordan en institutionel entreprenør kan initiere forandring i et organisatorisk felt, samt en afprøvning af et begrebsapparat opstillet af Svejenova et al. (2007). Analysen knytter an til agens/struktur problematikken. Hvor neo-institutionelle analyser samt andre sociologisk orienterede analyser enten undereksponerer aktørens skabende sider eller reducerer aktørens aktive skabende sider til ”utilitaristisk mekanik”, nuancerer artiklen det handlerum, som findes mellem forenklede forestillinger om fri handling og social determinerethed. Dette finder sted via analyse af nogle empiriske observationer, samt via en argumentation for, at humane aktører, der er socialt indlejrede i organisatoriske felter på trods heraf, kan skabe potentialet for forandringer af disse felter og indlejringer.

Forfatterbiografier

Niels Christian Nickelsen, Københavns Universitet

Niels Christian Nickelsen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

John Damm Scheuer, Roskilde Universitet

John Damm Scheuer, Institution for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet

Downloads

Publiceret

2009-12-31

Citation/Eksport

Nickelsen, N. C., & Scheuer, J. D. (2009). TILBLIVELSEN AF DET NY NORDISKE KØKKEN – Claus Meyer som institutionel entreprenør. Psyke & Logos, 30(2), 19. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8763