Årg. 26 Nr. 2 (2005): Udviklinger i voksenlivet

					Se Årg. 26 Nr. 2 (2005): Udviklinger i voksenlivet

Dette nummer kommer omkring flere centrale sider af voksenlivets psykologi med artikler, der både er empiriske, teoretiske, teoriudviklende, essayistiske og fænomenologisk udlæggende. Nogle har primært en teoretisk og forskningsstrategisk værdi, og andre har en mere direkte anvendelsesorienteret applikationsværdi. Temanummeret er organiseret sådan, at der først bringes to artikler med et generelt teori- og modeludviklende sigte samt en begrebsafklarende artikel om udviklingsbegrebet og en artikel om voksentemaer i Erik Eriksons teori om livslang udvikling. Dernæst bringes en længere række af artikler, som på forskellig vis undersøger fænomener som mod, humor, kærlighed, følelse, flow, religiøs og spirituel udvikling, alderdomsudvikling m.m. Som en form for kontrast til disse positivt bestemmende artikler bringes dernæst to artikler om fastlåshed og blokeret udvikling, hvorefter der rundes af med tre artikler om hhv. terapi, supervision og læring i et par arbejdslivskontekster samt en artikel om arbejdets patologi. Uden for tema bringes tre anmeldelser af bøger om community psykologi.

Publiceret: 2005-12-31

Introduktion

Artikler

Abstracts - English