FLOW I VOKSENLIVET - Om engagementets forudsætning, væsen og perspektiv

Forfattere

  • Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) - Forskningsenheden for tværdisciplinær uddannelsesforskning

Nøgleord:

Udviklinger i voksenlivet, Flow

Resumé

Denne artikel beskriver og diskuterer den særligt nydelsesfulde og engagerede bevidsthedstilstand, der kaldes »flow« samt nogle af de vigtigste forudsætninger herfor. Med udgangspunkt i flow-tilstandens direkte og indirekte fænomenologiske konstituenter, som de aktuelt forstås i Positive-Psychology perspektivet, hvor der skelnes mellem tre former for lykke, benævnt som henholdsvist det rare liv, det engagerede liv og det meningsfulde liv, fokuseres på voksnes vilkår og muligheder for at opleve flow i voksenlivet såvel som betydningen heraf. Det konkluderes, at det moderne, komplekse samfund, på grundlag af øget materiel velstand, frihedsgrader og kulturel rigdom, for mange rummer flere muligheder for at opleve flow, end man tidligere havde, men at disse muligheder potentielt begrænses af nye risici, der kompromitterer såvel det rare, som det engagerede og det meningsfulde på måder, der også på forskellig vis overgår det tidligere kendte.

Forfatterbiografi

Hans Henrik Knoop, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) - Forskningsenheden for tværdisciplinær uddannelsesforskning

Hans Henrik Knoop er lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) - Forskningsenheden for tværdisciplinær uddannelsesforskning

Downloads

Publiceret

2005-12-31

Citation/Eksport

Knoop, H. H. (2005). FLOW I VOKSENLIVET - Om engagementets forudsætning, væsen og perspektiv. Psyke &Amp; Logos, 26(2), 20. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8232