Kompetencedækning i analoge matematiksystemer til mellemtrinnet

  • Stig Toke Gissel
  • Mette Hjelmborg
  • Bo Teglskov Kristensen
  • Dorte Moeskær Larsen

Resumé

Artiklen fremlægger resultaterne af og metoden til evaluering af otte lærebogssystemer til matematikundervisning på folkeskolens mellemtrin. Evalueringen afdækker i hvilket omfang læremidlerne lægger op til at arbejde med de matematiske kompetencer i relation til færdigheds- og vidensområdet måling. Evalueringen viser at lærervejledningerne oftest kun i generelle vendinger udpeger hvilke kompetencer der er i spil. Således findes på aktivitetsniveau få eksempler på eksplicit kompetencedækning. En undersøgelse af implicit kompetencedækning, dvs. en udledning af hvor en kompetence kan komme i spil, baseret på en analyse af aktiviteterne og lærervejledningens instruktioner, giver langt flere udslag. Evalueringen viser store forskelle på læremidlerne.

Publiceret
2019-09-05
Citation/Eksport
Gissel, S., Hjelmborg, M., Kristensen, B., & Larsen, D. (2019). Kompetencedækning i analoge matematiksystemer til mellemtrinnet. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2019(3), 21. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/115580
Sektion
Artikler