Fagdidaktik i praksissituationer – Learning to notice i læreruddannelsens matematikundervisning

Forfattere

  • Dorte Larsen
  • Mette Hjelmborg
  • Lene Junge
  • John Schou
  • Louis Kørhsen

Resumé

På læreruddannelsen beskrives ofte en problematik om det at koble teoretisk indhold med en mere praktisk side af lærergerningen. I denne artikel sættes der fokus på hvordan denne kobling kan styrkes i matematikundervisningen på læreruddannelsen ved at anvende videoklip fra grundskolen sammen med en struktureret observationsmodel (Learning to notice). I et udviklingsprojekt på læreruddannelsen er der blevet designet og udviklet to forskellige undervisningsforløb som er blevet afprøvet på to hold. Disse afprøvninger er blevet videooptaget, transskriberet og analyseret. Der er udvalgt tre cases som viser hvordan lærerstuderende arbejder med at beskrive, forklare og forudsige matematikundervisningens praksis i folkeskolen.

Downloads

Publiceret

2022-09-02

Citation/Eksport

Larsen, D., Hjelmborg, M., Junge, L., Schou, J., & Kørhsen, L. (2022). Fagdidaktik i praksissituationer – Learning to notice i læreruddannelsens matematikundervisning. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 22(3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/133864

Nummer

Sektion

Artikler