Årg. 9 Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning

Dette nummer af LOM sætter fokus på learning design i praksis, herunder eksempler på nye måder at tænke pædagogik, didaktik, metoder og læringsmiljøer på. Med reformer i hele uddannelsessystemet er fokus blevet flyttet fra undervisning til læring og samtidig er der sat yderligere fokus på den digitale dimension. Der er kommet større fokus på, om de studerende opfylder læringsmålene, end hvilken undervisning, der har lagt til grund for opfyldelsen af læringsmålene. Undervisning handler derfor ikke længere hovedsageligt om formidling af det faglige stof, men i højere grad hvordan man kan skabe læringsmiljøer, der sætter den studerende i centrum for egen læring på en aktiv, undersøgende og praksisnær måde. Dette paradigmeskifte har medført, at metoder som fx læringsmålstyret undervisning, flipped learning, multimodale learning designs mv. er kommet i fokus.

Publiceret: 04-11-2016

Artikler uden for tema

Artikler inden for tema