Innovativ formidling af førsteårsstuderende som et design-based research-forløb

Forfattere

  • Ole Eggers Bjælde Aarhus Universitet
  • Rasmus Brøgger Najbjerg Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v9i16.24413

Nøgleord:

Formidling, kreativitet, design-based research, førsteårsundervisning

Resumé

14 videoproduktioner, 4 tegneserier, 3 filmfortællinger, 2 sange, 2 nyhedsindslag, 2 børnebøger, 2 facebook-sider, 1 novelle og 1 toiletrulle var blandt resultaterne, da 112 førsteårsstuderende i det obligatoriske kursus Astrofysik på fysikuddannelsen på Aarhus Universitet blev deltagere i et learning design-forløb, som en del af deres eksamen i kurset. Målet med forløbet var dels at sætte fokus på faglig formidling som en væsentlig kompetence blandt universitetsstuderende, men samtidig også at bringe værdier som kreativitet og innovation i spil.

Forløbet var tilrettelagt efter principperne for design-based research, og publikationen her sætter fokus på intention, implementering, realisering og perspektivering af det underliggende design med henblik på forbedring af designet til fremtidig brug samt på en vurdering af forløbets samlede impact.

Forfatterbiografi

Ole Eggers Bjælde, Aarhus Universitet

ST Learning Lab

Referencer

Amiel, T., & Reeves, T. (2008). Designbased research and Educational Technology: Rethinking Technology and the Research Agenda. Educational Technology & Society, No. 11.

Badley, G. (2002). A really useful link between teaching and research, Teaching in Higher Education, 7(4): 443-55.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, Vol 84(2), 191-215.

Bjælde, O. (2016). Kursuskataloget på Aarhus Universitet: http://kursuskatalog.au.dk/da/course/66716 (5/9 2016).

Brun, T., Gynther, K., & Christensen, O. (2012). Design-Based Research - introduktion til en forskningsmetode i udviklingen af nye E-læringskoncepter og didaktiske design medieret af digitale teknologier. Læring og medier, Årgang 5(9), 1-20.

Bybee, R. W. (2014). The BSCS 5E Instructional Model: Personal reflections and contemporary implications, Science and Children, Bind 51, Hæfte 8, Side 10-13.

Carless, D. (2015). Excellence in University Assessment. Routledge, New York, New York, USA.

Cobb, P., Confrey, J., diSessa, A., Lehrer, R., Schauble, L. (2003). Design experiments in educational research. Educational Researcher, 32, 1: 9 – 13.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=kreativitet (5/9 2016)

Drapeau, P. (2014). Practical Ways to Promote Innovative Thinking and Problem Solving. ASCD, Alexandria, Virginia, USA.

Eksamensbekendtgørelsen (2016). Uddannelses- og Forskningsministeriet. Udskriftsdato: 22. august 2016.

Facebook (2016). https://www.facebook.com/scitech.au (7/9 2016).

Healey, M. (2005). Linking research and teaching exploring disciplinary spaces and the role of inquiry-based learning, in Barnett, R (ed) Reshaping the university: new relationships between research, scholarship and teaching McGraw-Hill/Open University Press, 67-78.

Krogh, L. B. & Andersen, H. M. (2013). Elevers motivation i undervisningen, I Damberg et al., Gymnasiepædagogik, 2. udgave, 2. oplag, Hans Reitzels forlag, København, Danmark.

Martin, J.-P. & Kelchner, R. (1998): „Lernen durch Lehren“. In: Timm, J.-P. (Hg.): Englisch lernen und lehren - Didaktik des Englischunterrichts. Berlin: Cornelsen, 211-219.

Martin, Jean-Pol (2004) "Lernen durch Lehren: quand les apprenants font la classe", Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité - Cahiers de l APLIUT, Hæfte Vol. XXIII 1, 45-56.

Najbjerg, R. (2005). Kreativt formidlingsprojekt som læringsstrategi: En design-based research undersøgelse af kurset Astrofysik (Ikke-publiceret speciale i fysik). Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark.

Rienecker, L., Jørgensen, P. S., Dolin, J. & Ingerslev, G. H. (2013). Universitetspædagogik, 1. udgave, Samfundslitteratur, Frederiksberg C, Danmark.

Semke, A. & Wiben, H. (2016), Personlige kompetencer i EUD, 1. udgave, Munksgaard, København, Danmark.

Thomson, P. & Sefton-Green, J. (2011). Researching Creative Learning: Methods and issues, 1. udgave, Routledge, Abingdon, Oxon, England.

Uddannelsesbekendtgørelsen (2016). Uddannelses- og Forskningsministeriet. Udskriftsdato: 7. juli 2016.

Downloads

Publiceret

04-11-2016

Citation/Eksport

Bjælde, O. E., & Najbjerg, R. B. (2016). Innovativ formidling af førsteårsstuderende som et design-based research-forløb. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 9(16). https://doi.org/10.7146/lom.v9i16.24413