Learning analytics som udgangspunkt for refleksion over didaktisk design i blended learning

  • Anne-Mette Nortvig Aalborg Universitet

Resumé

Denne artikel vil tage udgangspunkt i learning analytics, som et nyt felt i forskningen inden for bl.a. it-didaktisk design, og artiklen vil argumentere for, at learning analytics kan og bør bidrage til designrefleksioner.

Med udgangspunkt i empiri fra et blended learning-baseret mastermodul ved [X] Universitet vil artiklen præsentere, analysere og diskutere to cases, hvori learning analytics spiller en central rolle. I den ene case undersøges det, hvordan studerende bruger og interagerer med video podcasts som forberedelse til face-to-face undervisning, når podcasten henviser til andre læringsressourcer hhv. fungerer som stand-alone ressource. I den anden case undersøges, – ligeledes gennem learning analytics – hvilken indflydelse øjenkontakt har for de studerendes interaktion med video podcasts og for deres udbytte af dens indhold.

Artiklen peger på, hvordan et mix af kvantitative og kvalitative data kan bidrage til at udvide forståelse af studerendes læring og interaktioner med læringsressourcer, og den argumenterer for, at der med inddragelse af learning analytics kan skabes anledning til nye refleksioner over et didaktisk design.

Publiceret
2016-11-04
Citation/Eksport
Nortvig, A.-M. (2016). Learning analytics som udgangspunkt for refleksion over didaktisk design i blended learning. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 9(16). https://doi.org/10.7146/lom.v9i16.24150