Læring med videoteknologi – peer feedback og videosupervision

Forfattere

  • Henrik Hein Lauridsen SDU, Syddansk Universitet
  • Cita Nørgård SDU, Syddank Universitet
  • Rie Castella Toftegaard SDU, Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v9i16.24373

Nøgleord:

videooptagelser, peer feedback, supervision

Resumé

Denne artikel beskriver, hvordan underviserne arbejder med gradvist at indføre de beskrevne scenarier for at sikre løbende succes. Metoder og undervisningspraksis er løbende blevet justeret for at optimere de studerendes læring. Forventeligt bliver designet afprøvet i formative prøver i takt med indførelsen af den nye eksamenslovgivning.

Undervisningen i praktisk færdighedstræning har gennem tiden været præget af mesterlæreprincippet. Undervisningsscenarierne, som vi indfører nu, bygger på nutidig pædagogik, hvor videosupervision og peer feedback vægtes højt sammen med Activity, Individuality og Relevance (jf FAIR-principperne) (Harden & Laidlaw 2013; Hattie og Timberley 2007). Inkludering af IT og videoudstyr kan hjælpe studerende både i øvelser med online peer-feedback og i den asynkrone videosupervision med underviser.  At den studerende kan kigge med på sin egen udførelse i supervisionsdelen er en af de største gevinster i det nye didaktiske design. Endvidere er vores indsatser med peer-feedback blevet videreudviklet med rubrics, som specifikt er målrettet på at give feedback på den praktiske udøvelse af færdighederne. Dokumentationsmaterialet rummer bl.a. de studerendes selvvurderede læringsudbytte målt ved hhv. at give og modtage feedback. 

Referencer

Amanda Asghar (2010). Reciprocal peer coaching and its use as a formative assessment strategy for first‐year students, Assessment & Evaluation in Higher Education, 35:4, 403-417, DOI: 10.1080/02602930902862834

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84 (2), pp.191-215.

Boud, David (2000). Sustainable Assessment: Rethinking assessment for the learning society, Studies in Continuing Education, 22:2, 151-167, DOI: 10.1080/713695728

Chatfield M & Mander A. (2009). The Skillings-Mack test (Friedman test when there are missing data). Stata J. 2009;9(2):299-305

Cuzick J. (1985). A Wilcoxon-type test for trend. Stat Med. 1985;4(1):87-90

Dankelmann J, Chamarra M.K., Verdaasdonk E.G.G., Stassen L.P.S. & Grimbergen C.A. (2005). Fundamental aspects of learning minimally invasive surgial Skills. Minimally invasive therapy, 2005; 14:4-5, 247 – 256

Dweck, C. (2006). Mindset How You Can Fulfil Your Potential. London: Constable and Robinson Ltd.

Hinck, G & Bergmann T.F. (2013), Video capture on student-owned mobile devices to facilitate psychomotor skills acquisition: A feasibility study J Chiropr Educ 2013;27(2):158–162

Goldin, Ilya M (2011) A focus on content: the use of rubrics in peer review to guide students and instructors. Submitted to the Graduate Faculty of Arts & Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh, 2011

Hafner & Hafner (2003), Quantitative analysis of the rubric as an assessment tool: an empirical study of student peer-group rating. International Journal of Science education Vol 25 nr. 12 pp 1509 -1528

Harden Ronald M. & J. M. Laidlaw (2013) Be FAIR to students: Four principles that lead to more effective learning Medical Teacher 2013; 35, no1: 27–31

Hattie J. and Timperley H. (2007). The Power of Feedback Review of Educational Research March 2007, Vol. 77, No. 1, pp. 81-112 DOI: 10.3102/003465430298487

Nicol D. (2007) Principles of good assessment and feedback: Theory and practice, Keynote paper.

Novak, J.D. (2013). Empowering Learners and Educators. Journal for Educators,

Teachers and Trainers, Vol. 4 (1), pp. 14 – 24.

Nørgård C, Lauridsen, H H & Beck S. (2014) Når design af færdighedstræning er udgangspunkt for design af et færdighedslaboratorium i klinisk biomekanik, Læring & Medier (LOM) nr. 12

Reddy, Malini Y. & Andrade H, (2010) A review of rubric use in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 35, No. 4, July 2010, 435–448, DOI: 10.1080/02602930902862859

Sadler, Royce D. (1998) Formative Assessment: revisiting the territory, Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5:1, 77-84, DOI: 10.1080/0969595980050104

Schön Donald S., (2013) Uddannelse af den reflekterende praktiker, KLIM

Turner, Scott Alexander (2009). Peer Review in CS2: the Effects on Attitudes, Engagement, and Conceptual Learning. Dissertation submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy In Computer Science and Applications

Downloads

Publiceret

2016-11-04

Citation/Eksport

Lauridsen, H. H., Nørgård, C., & Toftegaard, R. C. (2016). Læring med videoteknologi – peer feedback og videosupervision. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 9(16). https://doi.org/10.7146/lom.v9i16.24373