Krydsbestøvning? Videndeling med online and blended learning på Københavns Universitet

Forfattere

  • Jens Christian Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik Københavns Universitet
  • Olga Trolle Institut for Naturfagenes Didaktik Københavns Universitet
  • Julie Markussen Institut for Naturfagenes Didaktik Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v9i16.24195

Resumé

På mange universiteter er online and blended learning (OBL) blevet en populær måde at undervise flere studerende på en mere fleksibel, varieret og engageret måde end ved traditionel face-to-face undervisning. Undervisere og universitetsledelser er derfor interesserede i at udvikle former for e-læring, og OBL og andre innovative uddannelser er blevet et globaliseret konkurrenceparameter. 

Med baggrund i en flerårig evaluering af underviseres udbytte af og erfaringer med OBL på Københavns Universitet undersøges, hvordan kendskabet til disse læreformer kan udbredes til alle fakulteter. Vi undersøger tillige, hvordan OBL kan videreudvikles, så læringseffekt og studenterengagement kan understøtte en e-lærings-kultur på Københavns Universitet.

Artiklen er derfor todelt. Den første del undersøger erfaringer med videndeling og analyserer disse erfaringer ud fra begreber om praksisfælleskaber. Den anden del bruger SECI og Ba som forståelsesramme for fremtidig videndeling og organisationsudvikling på Københavns Universitet. 

Downloads

Yderligere filer

Publiceret

04-11-2016

Citation/Eksport

Jacobsen, J. C., Trolle, O., & Markussen, J. (2016). Krydsbestøvning? Videndeling med online and blended learning på Københavns Universitet. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 9(16). https://doi.org/10.7146/lom.v9i16.24195