Årg. 47 Nr. 127 (2019): Sammenligninger

Forside af bogen "Sammenligninger"

Hvad vil det sige at sammenligne? I de senere år har vi set en omfattende diskussion af komparatisme. Visse former for traditionel komparatisme er blevet anklaget for at være reduktive, andre er blevet gentænkt og vi har set nye forslag om en mere dynamisk, relationel komparatisme.
Dette temanummer kommer med bud på nye former for sammenligning, udviklet i lyset af globaliseringen, den planetære og den digitale udvikling. Der er også fokus på helt nye udviklinger af den kunstkomparative metode og på komparatismens greb om transhistoriske sammenligninger.

Publiceret: 2019-06-11