Sans og samling

Om sammenligninger mellem musik og billede

Forfattere

  • Anders Troelsen Arkitektskolen Aarhus

DOI:

https://doi.org/10.7146/kok.v47i127.114752

Nøgleord:

interkunst, komparativ kunstkritik, musik, maleri, film, filmmusik

Resumé

Mapping a span of extrinsic and intrinsic relationships between music and visual arts (including film), the article discusses ways of comparative analysis. It takes its starting point in concrete examples and proposes some provisional categories for this kind of aesthetic examination. Important for the comparative analysis is that it includes the specific sensory substance of the visual and auditory elements and sticks to a similar analytic level for both art forms. On the other hand, identifications of historical and structural convergence can assume an embarrassing concrete form without taking into account that often they should be located at a rather vague and overarching level. Acknowledging the necessity and usefulness of analogies, the article also warns against the obvious pitfalls involved.

Forfatterbiografi

Anders Troelsen, Arkitektskolen Aarhus

Anders Troelsen, mag.art. og exam.art. i litteraturvidenskab og filmvidenskab. Professor ved Arkitektskolen i Aarhus. Tidligere lektor i kunsthistorie, AU. Har i bøger og artikler især beskæftiget sig med tværæstetiske og billedanalytiske problemstillinger samt med moderne og nyere billedkunst, arkitektur og byanalyse. Har i forhold til det tværæstetiske felt sammen med Carsten Thau skrevet bl.a. Det filmiske verdensteater. Omkring Peter Greenaway (Aarhus: Forlaget Klim, 1994) og sammen med Cecilie Harrits redigeret Ekfrasens former. Billedet i teksten (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2007). Beslægtet tematik har også artiklerne: ”Mord, giftermål og intermedialitet. Fortælling og genfortælling hos Sandro Botticelli og Alfred Hitchcock”. All Media Are Mixed Media. Intersensorisk og intermedial analyse i kunsten. Red. Lohfert Jørgensen, Hans Henrik, Astrid Bryder Jeppesen og Camilla Skovbjerg Paldam, Aarhus: Scandinavian Book, 2012, og ”Mediernes mellemrum. Om Jean-Luc Godards filmiske billedgalleri”. Billedkunst og film. Red. Pedersen, Peter Ole. Aarhus: Passepartout, 2013. Arbejder pt. på et Novo Nordisk-finansieret projekt om skyskraberbyen (”Byen på højkant”).

Referencer

Balet, Leo og E. Gerhard. Die Verbürgerlichung der Deutschen Kunst, Literatur und Musik im 18. Jahrhundert. Frankfurt a.M: Ullstein, 1973 [1. udg. 1936]
Batchelor, David. Chromophobia. London: Reaktion Books, 2000.
Blaukopf, Kurt. Musik im Wandel der Gesellschaft. München/Zürich: R. Piper, 1982.
Dahlhaus, Carl. Wom Musikdrama zur Literaturoper. München: Piper, 1989 (1983).
Fried, Michael. Absorption and Theatricality. Painting and Beholder in The Age of Diderot. Berkeley/L.A./London: University of California Press, 1980.
Gage, John. Colour and Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. Berkeley/
Los Angeles: University of California Press, 1999 (1993).
Hamann, Richard og Jost Hermand. Impressionismus. Epochen deutscher Kultur von 1870 bis zur Gegenwart, bd. 3. Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1977 (1960).
Hermand, Jost. Konkretes Hören. Zum Inhalt der Instrumentalmusik. Berlin: Argument Verlag, 1981.
Ingold, Tim. The Perception of the Environment. Essays on livelihood, dwelling and skill. London/
New York: Routledge, 2011 (2000).
Klausmeier, Friedrich. Die Lust, sich musikalisch auszudrücken. Eine Einführung in sozio-musikalisches Verhalten. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1978.
Leppert, Richard. The Sight of Sound. Music, Representation and the History of the Body. Berkeley/L.A./London: University of California Press, 1995.
Lockspeiser, Edward. Music and Painting. A Study in a Comparative Idea from Turner to Schoenberg. London: Cassell, 1973.
Maur, Karin (red.). Wom Klang der Bilder. Die Musik in der Kunst des 20. Jahrhunderts. München: Prestel, 1985.
Meyer, Leonard B. Emotion and Meaning in Music. Chicago/London: The University of Chicago Press, 1956.
Reich, Willi. ”Zur Texteinrichtung und musikalischen Einheit der Oper ‘Lulu’”. Alban Berg: Lulu. Texte, Materialien, Kommentare. Red. Attila Csampai og Dietmar Holland. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1985.
Rummenhöller, Peter. Romantik in der Musik. Kassel: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1989.
Sabatier, François. Miroirs de la musique. La musique et ses correspondances avec la littérature et les beaux-arts 1800-1950. Paris: Fayard, 1996.
Schmidt, Hans-Christian (red.). Musik in den Massenmedien Rundfunk und Fernsehen. Red. Mainz: Schott, 1976.
Troelsen, Anders: ”In the Wake of Wagner. On Anders V. Munch’s doctoral thesis From Bayreuth to Bauhaus. The Gesamtkunstwerk and the modern art forms”. The Nordic Journal of Aesthetics, 23.46 (2013): 115-126.
Troelsen, Anders. ”Kunstarternes sammenkomst. Om kunstkomparation”. Ny poetik 7 (1997): 8-24.
Troelsen, Anders. ”Operaens arkitektur. En analyse og nogle overvejelser i anledning af et samspil mellem Mozart, Losey og Palladio”. Aarhus: Arbejdspapirer fra Center for Kulturforskning 37, 1996.
Troelsen, Anders. Mod modernismen. Analyser af moderne kunst. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 1994.
Walzel, Oskar. Wechselseitige Erhellung der Künste. Ein Beitrag zur Würdigung kunstgeschichtlicher Grundbegriffe. Berlin: Reuther & Reichard, 1971 (1917).
Würtenberger, Franzsepp. Malerei und Musik. Die Geschichte des Verhaltens zweier Künste zueinander. Frankfurt a.M: Peter Lang, 1979.
Wölfflin, Heinrich. Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst. München: Bruckmann, 1915.
Zoppelli, Luca. Opera come racconto. Modi narrativo nel teatro musicale dell’Ottocento. Venezia: Marsilio Editore, 1994.

Downloads

Publiceret

2019-06-11

Citation/Eksport

Troelsen, A. (2019). Sans og samling: Om sammenligninger mellem musik og billede. K&K - Kultur Og Klasse, 47(127), 91–110. https://doi.org/10.7146/kok.v47i127.114752