Årg. 44 Nr. 122 (2016): Kulturkritik nu

					Se Årg. 44 Nr. 122 (2016): Kulturkritik nu
Hvad er kritik? Dette er ikke et nyt spørgsmål, men med K&K 122 rejser vi det på ny. Hvilke mellemværender har kunst- og kulturvidenskaben i dag med kritikken? Kunst- og kulturvidenskaben er formet af kritisk tænkning og kritisk teori, men i dag synes utålmodigheden med en kritisk praksis, der beror på afsløring af bagvedliggende myter, motiver og ideologier ikke desto mindre lige så udbredt som den kritiske gestus selv. Kulturkritik og kritisk kulturvidenskab er selv blevet genstande for kritik. Hvad skal vi overhovedet med ideologikritik i ’postideologiske’ tider, kunne man spørge – og det er der mange, der gør – er det da ikke kulturkritikken selv, der er blevet ideologisk?
Publiceret: 2016-12-31

Forord

Artikler

Anmeldelser